Kuljettajien varoituspalvelu. Palvelun sisältö ja tekniset määrittelyt

Juhani Damski, Marjo Hippi, Hanna Horppila, Satu Innamaa, Markku Kangas, Jussi Kiuru, Markku Lamminluoto, Pertti Nurmi, Pekka Plathan, Lea Saukkonen, Mikko Strahlendorff

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Suomen talviset liikenneonnettomuudet ovat nostaneet esiin tarpeen kehittää palveluja, joilla voidaan ajantasaisesti varoittaa kuljettajia tiestöllä tapahtuvista äkillisistä muutoksista. Muutoksia voivat aiheuttaa sää ja keli, onnettomuudet, tietyöt sekä ruuhkat. Kehitettävissä palveluissa luodaan menetelmät toisaalta siihen, miten liikennettä voitaisiin auttaa ennakoimaan muuttuvia olosuhteita ajoreitillä ja toisaalta ajantasaisesti varoittaa erityisistä olosuhteista. Näin kuljettajien ajokäyttäytymistä voidaan ohjata turvalliseen suuntaan varoitusten perusteella. Kuljettajien varoituspalvelu-hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe käsittää palvelun sisällön sekä tekniset määrittelyt. Toiseen vaiheeseen kuuluu palvelun pilotointi ja testaus. Kolmanteen vaiheeseen kuuluu tuotantoon siirtyminen. Tämä raportti kuvaa ensimmäisen vaiheen toteutuksen. Hankkeessa tutkittiin aluksi menneiden talvien onnettomuuksia ja kelin osuutta niihin sekä määritettiin kynnysarvoja mahdollisten varoitusten antamiselle sekä selvennettiin reittiennusteessa ja varoituksissa käytettävää terminologiaa. Käyttäjätutkimusten avulla selvitettiin palvelun sisältötarvetta sekä määritettiin alustavasti käytettävät tekniikat palvelun toteuttamiseksi. Palvelu koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä palvelusta. Raskaan liikenteen reittiennustepalvelu tuottaa kahdentasoista tietoa: lähtötiedoissa annetaan ennuste tulevalle reitille ja tarvittaessa tuotetaan päivitetyt reittiennusteet muuttuneesta tilanteesta haluttuun jakelukanavaan. Ajantasainen automaattinen varoituspalvelu antaa automaattisen varoituksen muuttuneesta kelitilanteesta tai muusta yllättävästä vaarallisesta häiriöstä. Varoitusviesti lähetetään vain vaara-alueella oleville tai sitä lähestyville ajoneuvoille. Kuljettajien lisäksi palvelu voidaan lähettää esimerkiksi väylänpitäjille, kuljetusyrityksiin ja kunnossapitoyrityksille.
  Original languageFinnish
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages69
  ISBN (Print)952-201-118-5
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAINO-julkaisuja
  Number6/2005

  Keywords

  • road traffic
  • transport telematics
  • weather warnings
  • road weather service

  Cite this