Kuljetuskonttien sisältämien kaasumaisten aineiden aineominaisuudet ja esiintyminen

Marja Pitkänen, Tuula Kajolinna, Antti Wemberg

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  ämä selvitys on osatehtävä Työsuojelurahaston ja VTT:n rahoittamaan tutkimusprojektiin "Työturvallisuutta vaarantavien kaasujen riskinhallintakeinojen tunnistaminen tavarankuljetuskonteissa". Osatehtävässä tehtiin kirjallisuusselvitys kuljetuskonttien kaasutuksessa käytettävistä ja lastista haihtuvista kemiallisista aineista sekä niiden käsittelyn ja mittaamisen kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. Raportissa selvitettiin, mitkä aineet aiheuttavat suurimman riskin työntekijöiden turvallisuudelle ja joiden rutiininomainen, säännöllinen analysointi on kiireellisintä työturvallisuuden varmistamiseksi. Aineiden vaarallisuutta tarkasteltiin eri maissa käytettävien työhygieenisten raja-arvojen avulla ja järjestettiin aineet vaarallisuuden mukaan. Aineiden esiintymistiheyden määrittämiseksi kirjallisuudesta koottiin analyysitieto yhteensä 116625 kontista ja/tai kaasumittauksesta. Vaarallisuusjärjestyksen perusteella havaittiin, että on erittäin tärkeää pystyä mittaamaan luotettavasti fosfiinin, klooripikriinin, etyleenidibromidin, formaldehydin, etyleenioksidin, bentseenin, etyleenidikloridin ja metyylibromidin pitoisuudet. Vaarallisuuden, raportoitujen esiintymistiheyksien ja työhygieenisten raja-arvojen ylittymisen vuoksi mitattavien aineiden joukkoon tulisi kuulua myös hiilimonoksidi, heksaklooributadieeni, tolueeni, metyleenikloridi, rikkifluoridi, hiilidioksidi, 1,2-dibromimetaani, klooribentseeni ja etyleenidikloridi-hiilitetrakloridiseos. Vaaran vakavuus tunnetaan työhygieenisten arvojen perusteella, mutta vaaran yleisyyttä ainekohtaisesti ei kirjallisuudessa raportoitujen esiintymistietojen perusteella voida arvioida luotettavasti. Tähän on syynä erot raportointi tavoissa ja käytetyissä mittausmenetelmissä. Tavararyhmittäin olevaa mittaustietoa oli saatavilla vain vähän, joten konttien riskiryhmittely tavararyhmien mukaan ei ollut luotettavaa.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 2015
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  VolumeVTT-R-03144-15

  Keywords

  • fumigants
  • occupational health
  • containers
  • trace chemicals
  • pesticides
  • volatile sustances
  • fumigation gas

  Cite this