Kumppanuustoiminnan riskien ja mahdollisuuksien analysointi

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Riskianalyysien tavanomaiset sovellukset kohdistuvat teknisten järjestelmien aiheuttamien vaarojen tai luotettavuusongelmien tunnistamiseen. Vastaavanlaisella menettelyllä voidaan kuitenkin tunnistaa riskejä myös sopimuksiin liittyen. Teknisen järjestelmän riskianalyysin runkona toimii joko järjestelmän tekninen rakenne tai toiminnallinen kuvaus. Palvelusopimusten riskianalyysissä rungoksi on laadittava palvelukuvaus, joka kuvaa palvelun eri vaiheita ja sopimuskumppaneiden vastuita. Palvelukuvaus voidaan laatia vesilaitoksen aloitteesta, jolloin kuvauksessa määritellään hankittavan palvelun sisältö ja pääasialliset vaiheet. Kumppanuustoiminnan riskianalyysissä tunnistetaan palvelukuvausta hyödyntäen toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä palvelua hankkivan tahon että palveluntarjoajan kannalta. Riskianalyysit tehdään samaa kuvausta hyödyntäen, mutta erillisinä, jotta eri osapuolien esille tuomat riskit tunnistettaisiin varmemmin. Sopijaosapuolien tehdessä analyysia samassa istunnossa vaarana on, ettei kaikkia mieleen tulleita riskejä tuoda esiin. Analyysin käytännön työtä, eli analysoinnin ohjaamista ja kirjaamista olisi hyvä olla tekemässä joku neutraali taho, jolla ei ole omia intressejä kohteena olevan kumppanuussopimuksen suhteen. Kuntien omistamien tai hallinnoimien vesihuoltolaitosten ollessa jatkuvien kustannussäästöpaineiden kohteena, on erittäin todennäköistä, että saneerauspalvelujen lisäksi myös muita vesihuoltoon liittyviä kunnossapitopalveluita tullaan enenevässä määrin hankkimaan yksityiseltä sektorilta. Vuosittain tehtävät kilpailutukset vievät väistämättä vesihuoltolaitoksen oman henkilökunnan työaikaa melko paljon, ja pidempiaikaisilla sopimuksilla voitaisiin tätä työmäärää pienentää. Pidempiaikaisissa ja entistä kokonaisvaltaisemmissa sopimuksissa koetaan kuitenkin olevan riskejä. Kumppanuussopimusten riskien ja mahdollisuuksien järjestelmällisellä analysoinnilla voidaan näitä riskejä tunnistaa ja kehittää niille hallintatoimenpiteitä, joilla joko tilanteen ilmenemisen todennäköisyyttä voidaan alentaa tai sen seurausten vakavuutta pienentää. Edellä kuvattu esimerkki on kiinnitetty vesihuoltoalalle, mutta periaatteessa vastaavankaltaista riskien tunnistamis- ja hallinnointimenettelyä voitaisiin soveltaa myös muissa julkisen ja yksityisen sektorin palvelusopimuksissa.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)27-31
  JournalVesitalous
  Volume55
  Issue number2
  Publication statusPublished - 2014
  MoE publication typeD1 Article in a trade journal

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Kumppanuustoiminnan riskien ja mahdollisuuksien analysointi'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this