Kunnossapidon turvallisuusanalyysi MORT: Käsikirja

Kaarin Ruuhilehto, Kimmo Virolainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Analyysimenetelmä perustuu Yhdysvalloissa Systems Safety Development Centerissä kehitettyyn MORT-analyysin (Management Oversight and Risk Tree) kunnossapitosovellukseen. Kunnossapidon turvallisuusanalyysi MORT on työkalu kunnossapidon turvallisuustoimien tavoitteelliseen johtamiseen. Analyysin avulla voidaan seurata kunnossapidon turvallisuustoimien riittävyyttä ja tavoitteiden toteutumista. Menetelmällä voidaan tutkia myös, mitä kunnossapidon organisoinnin tai toiminnan ohjauksen puutteita on liittynyt johonkin sattuneeseen tapaturmaan, materiaalivahinkoon tai läheltä-piti- tilanteeseen. Analyysi toteutetaan ryhmätyönä. Toimintaa tutkitaan koko kunnossapidon kattavien, systemaattisten tarkistuskysymysten avulla. Tutkittavan kohteen toimintoja verrataan eräänlaiseen turvallisuustoiminnan ihannemalliin, johon tarkistuskysymykset perustuvat. Tämä käsikirja sisältää tarkistuskysymysluettelon, ohjeet analyysin tekemiseen sekä materiaalia analyysiin liittyvään tiedottamiseen yrityksessä. Kunnossapidon turvallisuusanalyysin käsikirja on laadittu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen turvallisuustekniikan laboratoriossa niiden kokemusten pohjalta, joita analyysimenetelmän soveltamisesta kunnossapito-organisaatioiden turvallisuuden tutkimiseen on usean vuoden aikana kertynyt. Käsikirjaksi viimeistely tehtiin yhteistyössä Yhtyneet Paperitehtaat Oy Rauman Paperin kanssa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages66
ISBN (Print)951-38-4145-6
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1332
ISSN1235-0605

Keywords

  • occupational safety
  • accident prevention
  • accident investigations
  • safety
  • maintenance
  • maintenance management
  • planning
  • instructions
  • manuals

Cite this