Kunnossapito-organisaation turvallisuusanalyysi

Heikki Salo, Jouko Suokas, Markku Reunanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tämä tutkimus on osa yhteispohjoismaista SCRATCH-tutkimusohjelmaa (Scandinavian Risk Analysis Technology Co-operation), jonka tavoitteena on kehittää turvallisuusanalyysin menetelmiä teollisuuden käyttöön. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä ja kehittää sopiva menetelmä kunnossapito-organisaation ongelma-alueiden tunnistamiseksi ja testata menetelmän toimivuus käytännössä. Tutkimuksen pohjaksi valittiin Yhdysvalloissa 1970-lovulla kehitetty MORT-menetelmä (Management Oversight and Risk Tree) ja siitä kehitetty kunnossapitosovellutus. MORT-menetelmässä ei niinkään pyritä tunnistamaan onnettomuuksia tai tapaturmia välittömästi aiheuttavia vaaroja. Menetelmän perusajatuksena on etsiä puutteita, epäkohtia ja suoranaisia laiminlyöntejä, jotka voivat mahdollistaa vaaran synnyn tai estää sen havaitsemisen. Tutkimuksessa tarkastellun kunnossapito-organisaation kehittämiseen tähtääviä parannusehdotuksia laadittiin työtehtävien kokonaisvaltaiseksi koordinoimiseksi työtehtävien sisällön täsmentämiseksi ja vastuun jakamiseksi, työtehtävissä käytettävien laitteiden, ohjeiden ja menetelmien kehittämiseksi ja työhön liittyvän turvallisuusajattelun yleistämiseksi eri tasoilla. Tutkimuksessa käytetty kunnossapito-organisastion turvallisuusanalyysi osoittautui toimivaksi menetelmäksi etsittäessä kunnossapitotoimintojen ohjauksessa, suunnittelussa ja valvonnassa esiintyviä puutteita. Keskustelua synnyttämään laaditut avainkysymykset saivat ainakin tässä tutkimuksessa mukana olleen, käyttö- ja kunnossapitohenkilöistä kootun työryhmän keskustelemaan hedelmällisesti oman alueensa toimintaa haittaavista tekijöistä. MORT-menetelmän etu muihin turvallisuusanalyysin menetelmiin verrattuna on, että sen avulla saadaan yleisnäkemys toiminnassa - tässä tutkimuksessa kunnossapidossa - esiintyvistä ongelmakohdista. Tämän perusteella voidaan suunnitella toiminnan ohjauksen kehittämistä sekä valita kriittisimmät toiminnot ja laitteet yksityiskohtaisemman tarkastelun kohteeksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages47
ISBN (Print)951-38-1262-6
Publication statusPublished - 1981
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number21
ISSN0358-5085

Keywords

  • maintenance
  • industrial engineering
  • safety engineering
  • organizations

Cite this