Kuonien käyttö tienrakennuksessa

Risto Alkio, Martti Eerola, Anssi Lampinen, Esa Manninen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Terästeollisuuden aloitteesta perustettu kuonatyöryhmä on selvittänyt terästeollisuuden kuonien käyttömahdolli-suuksia tienrakentamisessa. Ovako Oy Ab:n 4~ja Rautaruukki Oy:n tehtailla syntyy vuosittain n. 600 000 t masuunikuonaa, n. 16 000 t LD-teräskuonaa ja n. 30 000 t sähköteräskuonaa. llmajäähdytetyn masuunikuonan tärkeimmät käyttöalat tien- ja kadunrakennuksessa ovat pengertäyttömateriaalina sekä jakavan ja kantavan kerroksen sidottuna ja sitomattomana rakennemateriaalina. Granuloitua ja pelletoitua masuunikuonaa voidaan käyttää kevennys- ja lämpöeristysmateriaalina. Teräskuonia voidaan käyttää asfalttibetonin runkoaineena ja rakennekerrosmateriaalina. Kuonamurskeiden työtekniikka sitomattomissa rakenteissa ei eroa tavanomaisen kiviaineksen työtekniikasta. Rakenteita mitoitettaessa voidaan ilmajäähdytetylle masuunikuonalle käyttää E-arvoa 350 MN/m2 sekä pelletille ja granulille arvoa 150 MN/m2. Pelletin ja granulin kokeelliset lämmönjohtavuusarvot ovat vain noin 10...15 % tavanomaisen kiviaineksen lämmönjohtavuus-arvoista. Masuunikuonamurske voidaan stabiloida pelkällä jauhetulla granulilla tai pelletillä. Kuonajauhe soveltuu luonnonkiviaineksen stabiloinnissa sideaineeksi sementin kanssa. Sähkö-, teräs- ja LD-kuonat kuuluvat lujuudeltaan asfalttinormien I ja II luokkaan. Huokoisuus on kuonille ominainen piirre, ja ne vaativat asfalttipäällysteissä suuremman sideainepitoisuuden kuin luonnonkiviaines. Betonipäällysteen sideainesta voidaan jauhetulla kuonalla korvata 50...70 %. Kuona parantaa betonimassan työstettävyyttä portlandsementtiin verrattuna ja lisää betonin pakkasen- ja suolankestävyyttä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages62
ISBN (Print)951-38-2764-X
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number661
ISSN0358-5085

Keywords

 • road construction
 • concrete pavements
 • slag
 • asphalts
 • steel slag
 • blast furnace slags
 • streets
 • embankments
 • aggregates
 • pavements
 • bases

Cite this