Kustannustehokkaat keinot vähentää itsemurhia Suomen rautateillä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työn tavoitteena oli kartoittaa kustannustehokkaimpia toimenpiteitä rautateillä tehtävien itsemurhien vähentämiseksi Suomessa. Tutkimusmenetelmä koostui kirjallisuuskatsauksesta, asiantuntija-arvioinneista sekä asiantuntijoille suunnatusta työpajasta. Arvioitaviksi otettiin mahdollisimman kattavasti EU:n RESTRAIL-hankkeessa ja Yhdysvalloissa tehdyssä selvityksessä tunnistettuja toimenpiteitä. Tämä tutkimus kattoi 21 toimenpidettä, joita arvioitiin työn aikana
määritettyjen 12 arviointikriteerin mukaisesti. Toimenpiteiden arvioinnissa tutkija täytti arviointilomakkeet oman asiantuntemuksensa ja kirjallisuudesta saatujen tietojen perusteella. Sen jälkeen arviointilomakkeiden sisältöjä täydennettiin, korjattiin ja tarkennettiin projektiryhmässä ja ohjausryhmän kokouksessa käytyjen keskusteluiden sekä työpajassa saadun palautteen perusteella. Toimenpiteet priorisoitiin työpajassa tehtyjen loppuarviointien perusteella. Ennen loppuarviointien tekemistä asiantuntijat tutustuivat toimenpiteisiin ja niiden arviointilomakkeisiin. Priorisoinnissa toimenpiteet luokiteltiin kolmeen ryhmään, joille annettiin seuraavia suosituksia: Korkeimman prioriteetin toimenpiteet (n=7): Toimenpiteiden toteutuksesta kerätään tietoa eri maista. Lisäksi selvitetään tarkemmin näiden toimenpiteiden toteutuksen tämän hetkistä tasoa Suomessa ja pohditaan, onko toimenpiteiden toteuttaminen realistista ja/tai voiko nykyistä toteutustapaa tehostaa tämän projektin aikana kerättyjen tietojen perusteella.
Toiseksi korkeimmalla prioriteetilla olevat toimenpiteet (n=9): Selvitetään näiden toimenpiteiden toteutuksen tämän hetkistä tasoa Suomessa ja pohditaan, onko niiden toteuttaminen realistista ja/tai voiko nykyistä toteutustapaa tehostaa tämän projektin aikana kerättyjen tietojen perusteella. Alimman prioriteetin toimenpiteet (n=5): Näiden toimenpiteiden osalta seurataan mitä maailmalla tapahtuu. Toimenpiteiden käytännön toteutuksen suunnitteluun ei kuitenkaan
tässä vaiheessa käytetä resursseja. Korkeimman prioriteetin toimenpiteiksi arvioitiin: rautateiden henkilökunnan kouluttaminen tunnistamaan itsetuhoisia henkilöitä, rautatiealueen valvonta (tutkat, liikkeentunnistimet yms.),
kameravalvonta, yhteistyö eri organisaatioiden kesken, muiden maiden kokemuksista oppiminen, rautatieorganisaatioiden, poliisin ja pelastuslaitoksen yhteistyö sekä mielenterveyden asiantuntijoiden kouluttaminen. Työpajan pienen osallistujamäärän takia on tärkeää huomioida, että jo yksittäinen arviointi voi
vaikuttaa toimenpiteen sijoittumiseen yllä esitetyssä priorisoinnissa. Tämän takia hankkeessa tehty priorisointi tulisi nähdä ennemminkin suuntaa antavana toimenpiteiden luokitteluna, jota tulisi työstää edelleen tulevissa hankkeissa tai osana asiantuntijatyötä.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Number of pages34
ISBN (Electronic)378-952-311291-9
Publication statusPublished - 14 Feb 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTraficomin tutkimuksia ja selvityksiä
Number3

Keywords

  • railways
  • suicide
  • safety
  • prevention

Cite this