Kustannustehokkaat keskikaideratkaisut

Translated title of the contribution: Cost-effective middle barrier solutions

Klas Hytönen, Harri Peltola

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Keskikaiteet on tutkimuksissa todettu erittäin kustannustehokkaaksi tavaksi vähentää vilkasliikenteisten kaksikaistaisten pääteiden vakavia liikenneonnettomuuksia. Tämän työn tavoitteena oli selvittää keskikaideteistä erityisesti Ruotsissa saatuja kokemuksia sekä mahdollisuuksia tehdä turvallisuutta kustannustehokkaasti parantavia keskikaideratkaisuja Suomen tieverkolle. Ruotsissa keskikaiteita rakennettiin aluksi leveille pääteille, mutta sittemmin keskikaiteista on saatu hyviä kokemuksia myös kapeammilla teillä. Ruotsin keskikaidehankkeissa on keskitytty liikenneturvallisuuden kannalta olennaiseen eli keskikaiteen rakentamiseen. Keskikaidejaksojen nopeusrajoituksia on usein nostettu, mutta silti turvallisuus on parantunut selvästi. Toisaalta Ruotsin ratkaisut eivät kaikilta osin täytä Suomen vaatimuksia ja käytäntöjä esimerkiksi näkemien ja liittymien osalta. Keskikaiteiden mahdollisuuksia Suomessa kartoitettiin onnettomuustarkasteluilla. Käytännössä arvioitiin mm. kaikille Euroopan laajuiseen tieverkkoon kuuluville tiejaksoille nykyiset onnettomuuskustannukset ilman liikenneturvallisuustoimenpiteitä, jotta keskikaidejaksojen paikat voidaan valita turvallisuusperusteisesti. Johtopäätöksenä liikennekuolemia voitaisiin Suomessakin vähentää erittäin kustannustehokkaasti rakentamalla halpoja keskikaidejaksoja maaseudun kaksikaistaisille pääteille, joilla on suuret onnettomuuskustannukset. Suomessa tulisi entistä rohkeammin tehdä ruotsalaisia kokemuksia hyödyntäviä keskikaidejaksoja ja seurata niiden vaikutuksia systemaattisesti.
  Translated title of the contributionCost-effective middle barrier solutions
  Original languageFinnish
  PublisherLiikennevirasto
  Number of pages31
  ISBN (Print)978-952-317-205-0
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesLiikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
  Volume2/2016
  ISSN1798-6656

  Keywords

  • traffic safety
  • traffic accident
  • middle barries
  • costs

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Cost-effective middle barrier solutions'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this