Kuulakekoreaktorin sähköntuotantokustannusten arviointi: Diplomityö

Translated title of the contribution: Electricity generating cost of the pebble-bed reactor: Master's thesis

Juha Poikolainen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tässä työssä selvitettiin heliumjäähdytteisellä kuulakekoreaktorilla tuotetun sähkön hinnan muodostumista. Saatuja tuloksia vertailtiin hiilidioksidin erotuksen savukaasuista mahdollistavilla laitteilla varustettuihin hiili- ja maakaasuvoimalaitoksiin sekä kevytvesitekniikalla toteutettuun ydinvoimalaan. Työssä käytiin lyhyesti läpi kuulakekoreaktorin tekniikkaa ja mahdollisia sovelluskohteita, joissa voidaan käyttää hyväksi reaktorin jäähdytteen korkeaa lämpötilaa. Kuulakekoreaktorin kustannustietoja arvioitiin eri lähteissä esitettyjen lukujen perusteella. Ominaisinvestointikustannukseksi saatiin 1722 /kWe. Sähköntuotannon polttoainekustannukseksi laskettiin 5,4 /MWh ja käyttö- ja kunnossapito-kustannuksina käytettiin 7 /MWh. Laitoksen sähköntuotantokustannusten laskenta suoritettiin annuiteettimenetelmällä käyttäen 5 % reaalikorkoa ja 40 vuoden taloudellista pitoaikaa sekä 90 % käyttökerrointa. Laskuissa käytettiin vuoden 2002 hintatasoa. Laskelmien perusteella kuulakekoreaktorin sähköntuotantokustannukseksi saatiin 25,1 /MWh. Tämän todettiin olevan samalla tasolla kuin kevytvesireaktorilla tuotetun sähkön hinta. Hiilidioksidin erotuslaitteilla varustetun hiilivoimalaitoksen sähköntuotantokustannukseksi saatiin 44,0 /MWh ja maakaasukombivoimalaitoksen 36,3 /MWh.
Translated title of the contributionElectricity generating cost of the pebble-bed reactor: Master's thesis
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
Place of PublicationLappeenranta
Publisher
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

  • pebble-bed reactor
  • high-temperature reactor
  • electricity generating cost

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Electricity generating cost of the pebble-bed reactor: Master's thesis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this