Kuusen kieroutuminen

Pertti Viitaniemi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Muodonmuutosten katsotaan olevan kuusen käytölle suurimpia esteitä. Vaikeutena on kosteusmuutosten yhteydessä esiintyvien vääntymien ennakoiminen ja eniten kieroutuvien kappaleiden poistaminen valmistusprosessista. Tutkimuksessa tarkasteltiin puun kierteisen kasvun eli vinosyisyyden, sahausaseman, lylyn, oksaisuuden ja tiheyden vaikutusta muodonmuutoksiin ja niiden ennustamiseen. Eniten kieroutuviksi todettiin kappaleet, joissa ydin on jäänyt kappaleen sisälle. Siirryttäessä kauemmaksi ytimestä kieroutuminen vähenee. Vääristymiseen ei etäisyydellä ytimestä ole vaikutusta. Kappaleen eri lappeilla olevien syykulmien ero vaikuttaa myös selvästi kieroutumistaipumukseen. Mikäli ero on suuruusluokkaa 4 - 5 astetta tai enemmän, koekappaleet kieroutuivat merkittävästi. Vääristymiseen ei vinosyisyyden todettu vaikuttavan. Oksaisuuden ja lylyn todettiin vaikuttavan lähinnä puun vääristymiseen, kieroutumistaipumukseen niillä ei ollut vaikutusta. Osittain tämä johtunee kokeissa käytetyistä poikkileikkaukseltaan neliön muotoisista koekappaleista, joihin edellämainitut tekijät olivat jakaantuneet suhteellisen tasaisesti. Puun tiheyden ei todettu vaikuttavan kumpaankaan muodonmuutoslajiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages44
ISBN (Print)951-38-3240-6
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number562
ISSN0358-5077

Keywords

  • grain structure
  • deformation
  • warpage

Cite this