Kuusivanerin kilpailukyvyn parantaminen: Tukkien haudonta

Pertti Söyrilä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Koivuraaka-aineen niukkuuden vuoksi olisi vanerin valmistuksessa tarkoituksenmukaista lisätä kuusiviilun käyttöä. Toisaalta kuusiviilua sisältävien vanerien kysyntä on vähäisempää kuin koivuvanerin ja niistä saatava kate on pienempi kuin koivuvanerista saatava kate. Tutkimuksessa on pääasiassa kirjallisuudesta selvitetty, voidaanko kuusiviilun laatua parantaa ja valmistuskustannuksia pienentää hautomalla kuusitukit nykyistä korkeammassa lämpötilassa. Suomen vaneritehtailla tukkeja haudotaan tavallisesti 15-35 °C:isessa vedessä 1-2 vuorokautta. Pohjois-Amerikan vaneriteollisuudcn havupuille käyttämät haudontalämpötilat ovat 20-90 °C. Kuusen (Picea excelsea) sorvaustutkimuksissa on todettu edulliseksi sorvauslämpötilaksi noin 50 °C. Tällöin sorvausvastus on pieni ja viilun lujuus ja pinnan laatu ovat parhaimmillaan. Talviaikana puu on sulatettava ennen varsinaista haudontaa. Halkeilun välttämiseksi sulatuksen tulee tapahtua vedessä, jonka lämpötila ei ylitä 5-7 °C. Tällöin sulamisaika on noin yksi vuorokausi. Haudonta vedessä 50 °C:n lämpötilaan kestää 5-24 tuntia puun halkaisijan ja haudontalämpötilan mukaan. Keskikokoisessa vaneritehtaassa voidaan 50 °C:n haudontalämpötilaa käyttämällä säästää yli 4 milj. markkaa vuodessa nykykäytäntöön verrattuna. Säästöt kertyvät paremmasta viilun saannosta, pienemmästä liimankulutuksesta ja kuivauksen tehostumisesta. Korkeammasta haudontalämpötilasta aiheutuneet lisäkustannukset ovat noin 0,8 milj. markkaa. Uuteen hautomoon tarvittavan noin 12 milj. markan investoinnin takaisinmaksuaika on 3,5-5 vuotta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages50
ISBN (Print)951-38-4040-9
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1307
ISSN0358-5085

Keywords

 • spruce wood
 • wood products
 • birch wood
 • plywood
 • laminated wood
 • quality
 • heating
 • industrial plants
 • timber
 • heat treatment
 • peeling
 • splitting
 • drying
 • glue
 • economic evaluations
 • costs
 • cost control
 • operating costs
 • manufacturing
 • efficiency

Cite this