Kyllästysohjelman ja puun laadun vaikutus kyllästeen tunkeumaan

Paavo Mansikkamäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin painekyllästysprosessin eri tekijöiden ja eräiden puun fysikaalisten ominaisuuksien, kasvualueen ja varastointiajan vaikutusta vesiliukoisen kyllästeen (CDA) tunkeumaan männyn (Pinus silvestris L.) pintapuussa. Mittaustulosten ja kirjallisuustietojen perusteella kehitettiin kyllästysprosessin parametreista matemaattinen malli, jonka avulla kyllästeen tunkeuma tietyin edellytyksin voidaan ennustaa. Prosessiolosuhteista tärkeimmäksi kyllästeen tunkeumaan vaikuttavaksi tekijäksi osoittautui paineen korkeus. Kehitetyn mallin mukaan paineen kohottaminen esimerkiksi 10 baarista 12 baariin lyhentää laatuvaatimukset (SFS 3974) täyttävän kyllästyksen paineaikaa alle puoleen. Alle 10 baarin kyllästyspainetta käytettäessä keinokuivatun (50 x l00 mm:n) sahatavaran laatuvaatimukset täyttävä kyllästysaika muodostuu kohtuuttoman pitkäksi. Nopeakasvuinen, paljon pintapuuta sisältävä puumateriaali läpäisi kyllästettä parhaiten. Toisaalta kyllästeen tunkeuma-aika lisääntyi pintapuun paksuuden lisääntyessä. Käytännön kyllästyksen kannalta nopeakasvuisen puutavaran paremmasta läpäisevyydestä saavutettava hyöty kumoutui näin ollen paksun pintapaun 1äpäisemiseen kuluvana aikana. Pintapuun paksuuden ja kasvunopeuden lisäksi puun permeabiliteettiin vaikutti vain varastointiajan pituus. Pylväiden varastointiajan jatkaminen 7 kuukaudesta 15 kuukauteen paransi kyllästeen tunkeumaa keskimsärin 16 %. Ensimmäisessä kyllästyksessä huonoimmin kyllästyneiden pylväserien kyllästyvyys lisääntyi suhteellisesti eniten. Puun fysikaalisista tekijöistä kehitettiin regressioanalyysin avulla matemaattiset mallit, joilla kyllästeen tunkeuma voitiin yksittäisissä koe-erissä ennustaa. Mallin soveltaminen käytännön kyllästyksiin vaatii kuitenkin lisätutkimuksia. Parhaiten malleja voitaneen tulevaisuudessa hyödyntää automaattisesti ohjattavissa kyllästyslaitteistoissa, joiden prosessiparametreja voidaan muutella kyllästyksen aikana.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages38
ISBN (Print)951-38-1299-5
Publication statusPublished - 1981
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number18
ISSN0358-5077

Keywords

  • impregnating
  • wood preservatives
  • mathematical models
  • pine

Cite this