Lähienergialla omavaraisuuteen: Polttoaineen kosteuden vaikutus hakekattilan toimintaan ja hakkeen aurinkokuivaus

Research output: Book/ReportReport

140 Downloads (Pure)

Abstract

Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman Lähienergialla omavaraisuuteen -hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet energian omavaraisuuteen alueellisessa yhteisössä uusiutuvan energian avulla. Tarkastelukohteena oli lämpöyrittäjien ja maaseutumaisten kuntien energiantuotanto liikennepolttoaineita lukuun ottamatta. Tähän raporttiin on koottu VTT:n toimesta tehdyt ja VTT:n ohjaamat tutkimukset ja niiden keskeiset tulokset. Nämä kohdentuivat pääasiassa kahteen alueeseen. Polttokokeiden avullatutkittiin hakkeen kosteuden vaikutusta 500 kW arinakattilan savukaasupäästöihin ja hyötysuhteeseen. VTT:n aurinkokuivausjärjestelmän avulla tutkittiin aurinkoenergian hyödyntämistä hakkeen kuivauksessa. Polttokokeet osoittivat, että kattilan oikeat säädöt, tasainen polttoaineen syöttö ja ohjauslogiikka ovat avainasemassa hyvän polttotuloksen saavuttamisessa. Tutkitulla kattilalla osateholla ajettaessa hakkeen kosteus lisäsi merkittävästi häkä- ja hiukkaspäästöjä hakkeen kosteuden ylitettyä 45 p-%. Aurinkolämmön hyödyntämistä hakkeen kuivaamisessa rajoittavat eniten suuretinvestointikustannukset ja suhteellisen lyhyt vuotuinen hyödyntämisaika.Aurinkokeräinjärjestelmien kustannukset ovat kuitenkin jatkuvasti laskeneet ja tietyin edellytyksin niiden hyödyntäminen biomassan kuivauksessa on jo nyt kannattavaa. Tämä edellyttää kuitenkin parempaa myyntihintaa kuivatulle tuotteelle, parempaa hyötysuhdetta kuin koelaitteilla ja investointitukia.
Original languageFinnish
Place of PublicationJyväskylä
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages48
Publication statusPublished - 11 Dec 2018
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Asiakasraportti
NumberVTT-CR-00413-18

Keywords

  • Metsähake
  • hakkeen kuivaus
  • pienpoltto
  • aurinkoenergia

Cite this