Lämmön varastointi kallioon porareikäputkistolla

Jouko Ritola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Lämmön kausivarastointia edellyttäviä energialähteitä ovat mm. maahan ja veteen sitoutunut aurinkolämpö, yhdyskuntien ja teollisuuden jätelämpö sekä vastapainevoimalaitosten sähkön tuotannossa syntyvä vastapainelämpö, jolla ei kesäaikana ole aina kysyntää. Näillä energialähteillä olisi mahdollista korvata talviaikana kallista oljyllä tuotettavaa huippuenergiaa, mikäli olisi käytettavissä riittävän edulliset varastointimenetelmät suurille lämpömäärille. Tässä työssä on tarkasteltu kallioperään porareikämenetelmällä rakennettavien lämpäpövarastojen potentiaalisia käyttömahdollisuuksia eri kokoluokan lämmitysjärjestelmissä. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut kirjallisuusselvitys, jonka perusteella on arvioitu eri lämmitysjärjestelmien varastointitarveua ja suunniteltu mallivarastot rakennuskohtaista lämmitysjärjestelmää, aluelämmitysjärjestelmää sekä kaukolämmitysjärjestelmää varten. Mallivarastojen käytöstä on tehty lämpötekniset simulointilaskelmat kolmiulotteisina tietokonelaskelmina. Lisäksi on laskettu varastojen rakennus-, investointi- ja käyttökustannukset ja näiden perusteella varastojen ominaisinvestointikustannukset sekä lämmön varastointikustannukset. Varastotilavuuksilla 874 000 m3 ja 103 000 m3 ovat varastosta hyödynnettävää energiayksikköä kohden lasketut lämmön varastointikustannukset 0,07 ja 0,10 mk/kWh ja 8000 m3:n tilavuudella 0,19 mk/kWh 5 %:n reaalikorolla laskettuna. Tulosten psusteella suurilla porareikävarastoilla on mahdollista tuottaa kauko- ja aluelämmitysjärjestelmiin ainakin öljyllä tuotetun huippuenergian kanssa kilpailevaa lämpoä, jos varastoitava lämpö keräilykustannukset mukaan lukien maksaa korkeintaan 0,05 mk/kWh. Rakennuskohtaista lämpövarastoa käytettäessä lämmön kausivarastointikustannus on niin korkea, ettei kausivarastoitu lämpö kykene hinnaltaan kilpailemaan muiden rakennuskohtaisten lämmitysvaihtoehtojen kanssa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages138
ISBN (Print)951-38-3096-9
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number844
ISSN0358-5085

Keywords

  • heat storage
  • rock
  • drilling
  • pipes
  • energy storage
  • heating
  • systems
  • simulation
  • computer models
  • economy costs

Cite this