Lämmönjakokeskuksen hajautettu säätöjärjestelmä

Markku Ahonen, Petri Pietarinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Hajautetun säätöjärjestelmän periaatteella toimiva lämmönjakokeskuksen säädin toteutettiin sekä demonstroitiin kehitetyn ja Älykäs lämmönjakokeskus -projektiin osallistuneen laitevalmistajan säätimen toimintaa. Projekti oli osa Rakennusten energiankäytön -tutkimusohjelmaa (RAKET). Projektin yhtenä tehtävänä toteutettiin kaupallisesti saatavilla oleviin yleiskäyttöisiin LON-tuotteisiin perustuva hajautettu lämmönjakokeskuksen säätöjärjestelmä. Järjestelmän toteutuksessa syntyneiden kokemusten perusteella todettiin yksikkösäätiminä käytettyjen automaatiomoduulien toimivan odotusten mukaisesti. Näiden avulla voi suhteellisen helposti toteuttaa erilaisia säätimiä ja uusi sovellusohjelma pystytään lataamaan vaivattomasti suoraan LON-väylän kautta piirin sisäiseen muistiin. Laitteiden dokumentoinnissa ilmeni puutteita. Ulkolämpötilan mittaukseen käytetty lämpötilamittausmoduuli toimi odotetusti eikä sen käyttöönotossa ilmennyt ongelmia. Käyttöliittymän toteutus kannettavan mikrotietokoneen Excel-taulukkopohjaan oli suhteellisen yksinkertaista. Kommunikointi eri laitteiden välillä toimi hyvin. Kehitetty säätöjärjestelmä toimi tehtyjen laboratoriotestien mukaan hyvin sekä lämpimän käyttöveden lämpötilan että lämmitysverkoston menoveden lämpötilan säädössä. Laitevalmistajan lämpimän käyttöveden säädin toimi vastaavasti kuin projektissa kehitetty säädin. Laitevalmistajan säätöjärjestelmä toimi myös asuinkerrostalon lämmönjakokeskukselle tehtyjen seurantamittausten mukaan hyvin. Lämmitysverkoston menoveden lämpötila pysyi asetellulla säätökäyrällä syksyn mittausjakson aikana, kun otetaan huomioon seurantalämpötilamittausten ja säätimen mittausten erot. Lämpimän käyttöveden lämpötila pysyi mittausten mukaan tasaisena. Asuinkerrostalon lämmönjakokeskuksen seurantamittausten mukaan säätimien toiminta täytti Suomen Kaukolämpö ry:n ohjeissa K1/1992 /3/ esitetyt toimintavaatimukset, kun otetaan huomioon todetut seurantamittauksien ja säätimien mittaamien virtauksien lämpötilojen erot.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages40
ISBN (Print)951-38-5280-6
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1893
ISSN1235-0605

Keywords

  • distributed control
  • energy distribution
  • control systems
  • hot water heating
  • intelligent buildings
  • HVAC

Cite this