Lämmityksen energiataloudelliset laskelmat

Aulis Ranne, Seppo Kärkkäinen, Timo Kalema, Reijo Kohonen, Matti Laukkanen, Lars-Olof Rejström, Lauri Heikkinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Koulutusaineisto sisältää ne lämmitykseen liittyvät tiedot ja menetelmät, joita tarvitaan energian kulutuksen määrittämiseen ja erilaisiin taloudellisuustarkasteluihin. Lämmityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä yksittäisten rakennusten tarvitseman lämmityksen energiataloutta, johon luetaan erilaiset vaihtoehdot lämmöntarpeen määrittämisestä yhteistuotannon lämmön hankintaan ja lämmityssähkön tuotantorakenteeseen. Pääpaino on rakennuksen tarvitseman energian ja tehon määrittämisessä sekä rakennuskohtaisten lämmöntuotantomuotojen - myös sähkölämmityksen - valintalaskennassa. Aluelämmitystä käsitellään tarkemmin kuin laajaa kaukolämmitystä. Kuitenkin myös viimemainitun perusteet tuodaan esille. Aineisto jakautuu neljään osaan: perusteisiin, kannattavuuslaskennan menetelmiin, lämmitysenergian ja -tehon laskentamenetelmiin sekä lämmitysmuodon valintaan. Lämmitysvuodon valinta -osassa yhdistyvät kolmessa ensimmäisessä osassa esitetyt periaatteet ja menetelmät. Siinä käsitellään yksityiskohtaisesti erilaisten lämmitysmuotojen, mm. omakotitalojen, rivitalojen, tuotantolaitosten, koulurakennusten ja aluelämmityksen, edullisuuslaskentaa. Osittain tulokset voidaan suoraan soveltaa käytäntöön, osittain tulokset pätevät sellaisenaan vain tarkastelutapauksissa. Vaikka hintatiedot tai muut lähtötiedot muuttuvat, menetelmät ovat käyttökelpoisia. Koulutusaineisto sisältää asiakokonaisuuksia erilaisten kohderyhmien koulutusta varten. Se sopii myös itseopiskeluun, olipa kysymyksessä omakotitalon lämmityksen tai energiansäästömenetelmän valinta tai kunnallisen virkamiehen perehtyminen kaukolämmityksen kannattavuuslaskelmiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages282
ISBN (Print)951-38-1922-1
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number274
ISSN0358-5085

Keywords

  • loudspeakers
  • sound systems
  • audio amplifiers
  • human hearing

Cite this