Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien suora digitaalinen säätö (DDC): Kirjallisuuskatsaus

Katri Katajisto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Digitaalinen säätö voidaan määritellä säädöksi, jossa säätimen toiminnat suorittaa digitaalinen laite. Ohjelmoitavuus on tärkein ominaisuus, joka erottaa digitaaliset säätöjärjestelmät vastaavista analogisista. Mikroprosessoritekniikan nopea kehittyminen ja tietokoneiden suhteellinen halpeneminen ovat luoneet edellytykset suoran digitaalisen säädön laajalle käyttöönotolle lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien säädössä, varsinkin kun sisäilmasto-oloille (lämpöviihtyisyys) ja edelleen LVI-järjestelmien toiminnalle osataan asettaa aiempaa tarkempia vaatimuksia. Viime vuosina on suoran digitaalisen säädön (DDC) käytöstä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien säädössä julkaistu yhä enemmän artikkeleita ja konferenssiesitelmiä. Tämä kirjallisuuskatsaus on yhteenveto ko. aihetta käsittelevistä kirjoituksista. Lisäksi arvioidaan alan kehitysnäkymiä ja esitetään tutkimuskohteita. Raportissa käsitellään digitaalisen automaatiojärjestelmän toimintoja yleisesti, analogisen ja digitaalisen säädön eroja, LI-järjestelmien DDC-säädön suunnittelussa huomioitavia seikkoja sekä referoidaan esimerkinomaisesti muutamia tyypillisiä DDC:n LVI-sovelluksia. Liitteessä on tietokonesäätöön liittyviä termejä selityksineen. Yhteenvetona esitetään DDC:n LVI-sovellusten tutkimustarpeet lähivuosiksi. Ne käsittävät nimenomaan sen tutkimus- ja tuotekehitystyön, johon on tarkoituksenmukaista panostaa alan suomalaista teollisuutta ajatellen. Tosiasia ja samalla ehkä alan suurin ongelma on, että säätölaitemarkkinoita hallitsevat ulkomaiset yritykset, joiden tuotekehitykseen on lähes mahdoton vaikuttaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
ISBN (Print)951-38-2887-5
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number721
ISSN0358-5085

Cite this