Lämpövoimaloiden päästöt fossiilisia polttoaineita käytettäessä

Veijo Pohjola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Fossiilisia polttoaineita polttavista lämpövoimaloista, joilla tarkoitetaan tässä sähköä ja/tai lämpöä tuottavia voimalaitoksia tai lämpökeskuksia, joutuu ilmakehään sekä kaasumaisia että kiinteitä päästöjä. Päästöjen pääosan muodostavat typpi, hiilidioksidi, vesihöyry ja happi. Päästöjen epäpuhtaudet muodostuvat lähinnä rikin ja typen oksideista, kiinteistä hiukkasista, hiilimonoksidista, hiilivedyistä ja happea sisältävistä orgaanisista yhdisteistä. Ympäristölle haitallisimpia epäpuhtauksia ovat rikin ja typen oksidit ja kiinteät hiukkaset. Myös hiilivetypäästöillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Päestöjen rikkidioksidipitoisuudet riippuvat polttoaineen rikkipitoisuudesta. Rikkidioksidi muuttuu lämpövoimalan piipusta purkautuvassa savuvanassa osittain rikkihapoksi ja kiinteiksi sulfaattihiukkasiksi. Typen oksidien päästöt riippuvat merkittävästi palamislämpötilasta ja polttoaine-ilma-seoksen suhteesta. Kiinteiden hiukkasten määrä ja laatu on riippuvainen polttoaineen laadusta ja voimalaitoksen polttotekniikasta sekä savukaasujen kiintoaine-erottimen erotustehokkuudesta. Lentotuhkahiukkaset sisältävät pieniä määriä raskasmetalleja ja pölyorgaanisia yhdisteitä. Lentotuhkahiukkaset ovat halkaisijaltaan tavallisesti muutaman mikrometrin suuruusluokkaa. Orgaanisia yhdisteitä joutuu ilmakehään paitsi lentotuhkahiukkasiin sitoutuneina myös kaasuina. Tällaisia ovat mm. useat pölyaromaattiset hiilivedyt. Näiden määrä on riippuvainen polttoaineesta sekä poltto tavasta ja -lämpötilasta siten, että mitä täydellisempiä palaminen on, sitä vähäisemmiksi jäävät hiilivetypäästöt.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages37
ISBN (Print)951-38-1348-7
Publication statusPublished - 1981
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number47
ISSN0358-5085

Keywords

  • fossil fuels
  • electric power plants
  • flue gases

Cite this