Länsi-Suomen läänin maakuntien liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma

Mikko Räsänen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Länsi-Suomen läänissä liikenneturvallisuustaso vaihtelee suuresti maakunnittain. Tutkimuksen tavoitteena oli a) selvittää miten Länsi-Suomen läänin maakuntien liikenneturvallisuustilanne poikkeaa eri tekijöiden suhteen koko maasta ja b) laatia ehdotus liikenneturvallisuuden parantamisen toimintasuunnitelmaksi. Tutkimuksen aineistoina olivat poliisin tietoon tulleet onnettomuudet ja läänin liikenneturvallisuusneuvottelukunnassa edustettuina olevien tahojen haastattelut. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen liikenneturvallisuustaso oli huonompi kuin koko maassa asukasmäärään, autojen määrään ja yleisten teiden liikenne-suoritteeseen suhteutettuna. Onnettomuustietokannasta analysoitiin liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden jakaumia maakunnittain mm. onnettomuustyypin, iän ja tienkäyttäjäryhmien suhteen. Haastatteluissa käsiteltiin liikenneturvallisuusongelmia, organisaatioiden toimintaa, resursseja ja tavoitteita liikenneturvallisuusasioissa sekä liikenneturvallisuustyön yhteistyömuotoja ja niiden kehittämistä. Toimintasuunnitelmassa esitettiin valtakunnalliseen tavoitteeseen ja turvallisuuseron poistamiseen perustuva kuolleiden määrän tavoitekuva Länsi-Suomen läänissä. Toiminta-suunnitelma keskittyi niihin uusiin toimintoihin, joita on tehtävä nykyisten lisäksi ja jotka usein vaativat eri tahojen yhteistyötä. Valtakunnalliseen liikenneturvallisuussuunnitel-maan, Länsi-Suomen läänin maakuntien liikenneturvallisuustarkasteluihin ja haastattelui-hin perustuen toimintasuunnitelmassa ehdotettiin alustavasti seitsemää toimintaa pitkällä aikavälillä ohjaavaa toimenpidealuetta: 1. Liikenneturvallisuustyön koordinoinnin, suunnittelun ja seurannan tehostaminen sekä lisäselvitysten tarve 2. Kuntien aktivointi liikenneturvallisuustyöhön 3. Liikennekasvatuksen lisääminen kouluissa ja päiväkodeissa 4. Liikenneturvallisuuden jatkuva esilläolo tiellä ja mediassa 5. Taajamia halkovien pääteiden turvallisuuden parantaminen 6. Tutkimus- ja kokeilutoiminnan edistäminen 7. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen estäminen ja joukkoliikenteen suosiminen Kunkin toimenpidealueen alla esitettiin vielä mahdollisia lyhyen aikavälin toimenpiteitä ja vastuutahot niiden toteuttamiseksi. Raportin tietoja voidaan käyttää hyväksi, kun lii-kenneturvallisuustyön jatkosta päätetään tarkemmin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages52
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
VolumeRTE4397/01

Keywords

  • traffic safety

Cite this