Laajakaistaisen radiokanavan viivemittauksia hyödyntävät päätelaitepaikannusalgoritmit ja -simuloinnit: Diplomityö

Translated title of the contribution: Mobile terminal positioning algorithms and simulations based on wibeband radio channel delay measurements: Master's thesis

Suvi Ahonen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Päätelaitepaikannus on toisen sukupolven matkaviestinjärjestelmissä ollut suurelta osin tavallisen kuluttajan ulottumattomissa. Kolmannen sukupolven laajakaistaiset järjestelmät mahdollistavat päätelaitteen paikkaa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden laajamittaisen käytön. Paikannettavia päätelaitteita on eniten tiheästi rakennetuissa kaupunkiympäristöissä, joissa monitie-eteneminen ja näköyhteyden puuttuminen heikentävät perinteisten kulkuaika- ja tulokulmamittauksiin perustuvien paikannusmenetelmien tarkkuutta. Tämän työn tarkoituksena on ollut kehittää UMTS-järjestelmään tietokantakorre-laatiopaikannusalgoritmi, joka pystyy hyödyntämään muille menetelmille haitallisia tiheästi rakennetun ympäristön etenemisominaisuuksia. Tietokantakorrelaatiopaikan-nuksen lisäksi on tutkittu UMTS-järjestelmään standardoitujen kulkuaikaero- ja solutunnistepaikannuksen suorituskykyä työssä toteutetussa mikrosolutestiverkossa. Toteutettu tietokantakorrelaatioalgoritmi käyttää paikannukseen voimakkaimmalta tukiasemalta mitattua laajakaistaisen radiokanavan viiveprofiilia. Simuloinneissa sillä saavutettiin 67 % todennäköisyydella 12 m virhe. Hyperboliseen paikannukseen perustuva kulkuaikaeropaikannus tarvitsee mittaukset kolmelta tukiasemalta. Sen vastaava virhe oli 215 m ja yhden tukiaseman solutunnisteella 194 m. Suurimpien virheiden jakautumista ja syitä on tutkittu ja menetelmiä simulaatioympäristön kehittämiseksi esitetty.
Translated title of the contributionMobile terminal positioning algorithms and simulations based on wibeband radio channel delay measurements: Master's thesis
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Helsinki University of Technology
Place of PublicationEspoo
Publisher
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

  • mobile terminal positioning
  • microcell
  • database correlation
  • DCM
  • OTDOA
  • UMTS

Cite this