Laajarunkoisten teräs- tai puurakenteisten liikuntahallien rakenteellinen turvallisuus ja kunnon tarkastus: Projektiraportti

Tapio Leino, Markku Kortesmaa

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa on käsitelty vuoden 1980 jälkeisiä teräs ja puurakenteiden vaurio ja sortumatapauksia ja niiden syitä ja riskitekijöitä. Useimmissa tapauksissa on ollut kyse monista samaan aikaan vaikuttaneista syistä, joiden yhteisvaikutuksesta on lopulta tapahtunut jokin onnettomuus tai rakennevaurio ja sortuma. Rakennesuunnitteluohjeet sisältävät riskianalyysiin perustuvat varmuuskertoimet, joiden mukaan suunniteltaessa kaikkien rakenteiden ja rakennusten pitää kestää kaikki normaalit materiaalipoikkeamat sekä rasitusja kuormitustilanteet. On kuitenkin voitu todeta, että eri syistä johtuen rakenteet ovat voineet herkistyä vaurioille, esimerkiksi materiaalin huononemisen tai suunnittelu, valmistus tai asennusvirheiden johdosta, tai siksi, että rakentamisprosessissa ei tieto ole kulkenut, ja jotain on jäänyt tekemättä tai jokin osatehtävistä on määritelty huonosti. Rakentaminen on työmaalla voitu esimerkiksi tehdä poiketen alkuperäisistä suunnitelmista ja suunnittelijaa kuulematta, tai käyttäen halvempia ja erilailla spesifioituja osia tai materiaaleja kuin oli suunniteltu, tai jättämällä pois tuentoja, tms. Tutkimusraportissa on käsitelty lähes kaikkia sellaisia suunnitteluun, valmistukseen, asennukseen ja muuhun rakentamisprosessiin liittyviä tekijöitä, joissa on voitu havaita, että tehdään virheitä tai missä on säästetty väärällä tavalla, tms. Edellä mainittuja aiheita on käsitelty riskienhallinnan näkökulmasta. Riskialttiit ratkaisut voidaan löytää riskianalyysin avulla. Koska Maankäyttö- ja rakennuslaissa kaikilta rakennuksilta vaaditaan tietyt olennaiset tekniset ominaisuudet, riskikohdat pitää käsitellä heti rakentamisen aikana siten, että lopputulos vastaa lain ja määräysten vaatimuksia. Raportin eri osat käsittelevät sitä kuinka erilaiset havaitut riskit voidaan käsitellä tai hoitaa, ja se on siksi sekä suunnitteluohje että ohje rakennushankkeeseen ryhtyvälle taholle, jonka viime kädessä tulee itse todeta lopputuloksen vaatimuksenmukaisuus. Parempien teknisten ratkaisujen ja suositusten esittelemiseksi raportissa on hyödynnetty valokuvia ja tietoja Onnettomuustutkinnassa olleista tunnetuista vauriotapauksista.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • HALTURVA

Cite this