Laivan konehuoneen tulipalon riskianalyysi ja numeerinen simulointi

Translated title of the contribution: Risk analysis and numerical simulation of fires in machinery space of ships

Jouni Björkman, Liisa Heikkilä, Olavi Keski-Rahkonen

Research output: Book/ReportReport

1 Citation (Scopus)

Abstract

Riskianalyysiprojektissa kartoitettiin laivan konehuoneen paloturvallisuustekijät soveltaen NFPA:n (National Fire Protection Association) paloturvallisuuden systeemianalyysia (onnistumispuuta). Asiantuntijaistunnoissa esiin tulleet konehuoneen paloturvallisuuteen vaikuttavat tapahtumat ja asiat sijoitettiin onnistumispuuhun eli käänteisvikapuuhun. Puutarkastelu antaa mahdollisuuden paloturvallisuustekijöiden järjestelmälliseen tarkasteluun. Puun elementeille arvioitiin suhteelliset todennäköisyydet lukuarvoina, joista saadaan konehuoneen paloturvallisuustekijöitä kvantitatiivisesti, mikä tekee jatkossa mahdolliseksi arvioida konehuoneen paloriskiä rahallisesti. Tällöin on mahdollista käsitellä paloturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden painoarvoja lukuina ja näin erottaa merkittävät asiat vähemmän tärkeistä ja suunnata konehuoneen paloturvallisuustutkimusta olennaisimpiin asioihin. Analyysissa käytettiin esimerkkilaivana suurta matkustaja-alusta. Konehuoneesta määriteltiin huonetilat tyyppeinä: pääkonehuone, apukonehuone, separaattorihuone, valvomo, sähköpääkeskus, muuntajahuone, sähkötyöpaja, konetyöpaja ja kaapelitunneli. Puutarkastelu tehtiin jokaiselle tyyppihuoneelle ensin nykytilaa vastaavaksi, ja sen jälkeen arvioitiin, mihin paloturvallisuustekijöihin voidaan vaikuttaa viiden vuoden aikajänteellä arvioimalla tekijöiden suhteellisten todennäköisyyksien ja paloturvallisuustason nousu. Analyysissa osoittautuivat merkittävimmiksi konehuoneen paloturvallisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi sytytyslähteiden vähentäminen tulen käsittelystä annettavilla määräyksillä, ohjeilla ja asennekasvatuksella sekä suunnittelulla, palokuorman oikealla sijoittelulla sytytyslähteisiin nähden ja aktiivisten palon sammuttamis- ja rajoittamismenetelmien kehittämisellä (automaattinen sammutus). Pääkone-, apukone- ja separaattorihuoneessa osoittautui merkittäväksi palokuorman kuljetuksen hallinta mm. koteloimalla palavia nesteitä sisältäviä putkia ja laitteita. Paloturvallisuuden arvioitiin paranevan viiden vuoden aikana jopa yli kaksinkertaiseksi näihin tekijöihin vaikuttamalla. Lisäksi tehtiin esimerkkinä pääkonehuoneen öljypalon numeerinen simulointi vyöhykemalliohjelmalla BRI2. Pääkonehuoneen öljypaloa voidaan pitää yhtenä merkittävimpänä paloriskinä konehuoneessa.
Translated title of the contributionRisk analysis and numerical simulation of fires in machinery space of ships
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages32
ISBN (Print)951-38-5084-6
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1809
ISSN1235-0605

Keywords

  • fires
  • fire protection
  • fire safety
  • safety engineering
  • ships
  • machinery
  • risk analysis
  • simulation
  • numerical analysis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Risk analysis and numerical simulation of fires in machinery space of ships'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this