Laivapotkurin tiivistetty melulähdemalli

Antti Hynninen, Jukka Tanttari

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsProfessional

Abstract

Laivojen aiheuttamaa vedenalaista melua halutaan pääsääntöisesti rajoittaa ympäristön suojelemiseksi. Vedenalaisen melun hallintaa ajavat myös sotilaalliset syyt. Useat luokituslaitokset ovat laatineet mittausohjeita ja suosituksia laivojen aiheuttamalle enimmäismelupäästölle. Yksi tärkeimmistä laivan melulähteistä on potkuri. Suuremmilla laivojen nopeuksilla kavitaatio vahvistaa melutasoa etenkin lapataajuudella ja sen kerrannaisilla. Laivapotkurin aiheuttamaa melupäästöä voidaan ennakoida simuloimalla veden virtausilmiöitä, laivarakenteiden värähtelyjä sekä äänen etenemistä vedessä. Tarkat numeeriset laskentamenetelmät ovat kuitenkin varsin raskaita. Tiivistetyistä, yksinkertaistetuista melulähdemalleista on huomattavaa hyötyä mm. reaaliaikaisessa melutason arvioinnissa. Tässä työssä laivapotkurin tiivistetty melulähdemalli muodostetaan käänteiskarakterisoinnilla. Ensimmäiseksi potkurin akustinen käyttäytyminen simuloidaan tarkalla numeerisella laskentamenetelmällä. Seuraavaksi melulähde kuvataan muutamasta alkeislähteestä koostuvalla joukolla. Alkeislähdejoukon ominaisuudet haetaan käänteiskarakterisoinnilla käyttäen simuloituja äänenpaineita lähtötietoina. Lopuksi menetelmän toimivuus verifioidaan vertaamalla tarkan mallin ja tiivistetyn mallin tuloksia. Simuloitujen äänenpaineiden sijaan käänteiskarakterisoinnin lähtötietoina voidaan käyttää esimerkiksi kavitaatiotunnelista mitattua dataa.
Original languageFinnish
Title of host publicationAkustiikkapäivät 2021, Turku 24. - 25.11.2021
Subtitle of host publicationArtikkelit ja ohjelma
PublisherAkustinen Seura ry
Pages136-143
ISBN (Electronic)978-952-69879-0-3
Publication statusPublished - 24 Nov 2021
MoE publication typeD3 Professional conference proceedings
EventAkustiikkapäivät 2021 - Turku AMK, Turku, Finland
Duration: 24 Nov 202125 Nov 2021

Publication series

SeriesAkustiikkapäivät
ISSN1236-8202

Conference

ConferenceAkustiikkapäivät 2021
Country/TerritoryFinland
CityTurku
Period24/11/2125/11/21

Cite this