Teollisuusjätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Translated title of the contribution: Landfill acceptability of industrial by-products

Margareta Wahlström, Jutta Laine-Ylijoki, Marko Walavaara, Pasi Vahanne

Research output: Book/ReportReport

3 Citations (Scopus)

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda selkeä ja toimiva menettelytapa maa- ja tierakenteissa hyötykäytettävien teollisuuden sivutuotteiden kaatopaikkakelpoisuuden arviointiin. Tiedotteessa annetaan ehdotus kelpoisuusmenettelystä, mihin kuuluu ehdotus tarkasteltavista parametreistä, soveltuvista tutkimusmenetelmistä sekä esimerkkejä kelpoisuusarviointiin soveltuvista kriteereistä. Tutkimuksen pääpaino oli pysyvän tai tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sopivien jätteiden kelpoisuuden arvioinnissa. Tyypillisten sivutuotteiden ominaisuuksia tarkasteltiin, ja niiden kaatopaikkakelpoisuus arvioitiin erilaisten lähestymistapojen perusteella. Kun tässä vaiheessa odotetaan EU:n mahdollisia yhteisiä kaatopaikkakelpoisuuskriteerejä, ei voida esittää tulosten tulkinnassa yksiselitteisiä kelpoisuusarvoja, vaan lähinnä tapauskohtaiseen tarkasteluun soveltuvia lähestymistapoja ja vertailuarvoja. Jätteen kaatopaikkaluokka määräytyy jätteen laadun perusteella. Kaatopaikkarakenteisiin ja kaatopaikkavesien keräilyyn ja käsittelyyn voidaan kuitenkin tehdä lievennyksiä perustellusta syystä. Tiedotteessa on tarkasteltu myös niitä seikkoja, jotka on huomioitava tapauskohtaisesti, kun halutaan selvittää kaatopaikalle asetettujen vaatimusten mahdollisia lievennyksiä. Tutkimus oli osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta, jonka päätavoitteena oli laatia opas teollisuuden sivutuotteiden ympäristökelpoisuuden ja teknisen toimivuuden osoittamiseksi lupa- ja tuotteistamismenettelyssä. Kaatopaikkakelpoisuusarviointia tarvitaan, kun sivutuotteita ei voida esimerkiksi laatuvaihtelujen tai rajoitetun käyttötarpeen takia hyödyntää maarakenteissa.
Translated title of the contributionLandfill acceptability of industrial by-products
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages92
ISBN (Electronic)951-38-5806-5
ISBN (Print)951-38-5805-7
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2086
ISSN1235-0605

Keywords

 • residues
 • by-products
 • minerals
 • waste disposal
 • landfills
 • granular
 • materials
 • leaching
 • environmental effects
 • assessment
 • quality requirements

Fingerprint Dive into the research topics of 'Landfill acceptability of industrial by-products'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this