Lattioiden värähtelyt: Suunnittelu ja kokeellinen arviointi

Asko Talja, Tomi Toratti, Erkki Järvinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa esitetään menetelmät, joilla voidaan laskennallisesti ja kokeellisesti arvioida eri materiaaleista valmistettujen asuin- ja toimistorakennusten välipohjien kävelystä aiheutuvien välipohjien värähtelyiden suuruutta ja haitallisuutta. Esitetyt menetelmät ovat materiaaliriippumattomia. Laskennallisessa värähtelysuunnittelussa esitetään mitoituskriteerit ja niiden raja-arvot. Kun tarkastellaan värähtelyiden aistittavuutta kehon tuntemuksen perusteella, kriteerinä käytetään 1 kN:n paikallisesta kuormituksesta aiheutuvaa taipumaa tai yhden henkilön kävelystä aiheutuvaa kiihtyvyyttä. Taipumakriteeriä käytetään, kun lattian alin ominaistaajuus on yli 10 Hz, muuten käytetään kiihtyvyyskriteeriä. Kun tarkastellaan värähtelyiden aistittavuutta esineisiin aiheutuvan värähtelyn perusteella, kriteerinä käytetään aina 1 kN:n paikallisesta kuormituksesta aiheutuvaa lattian pinnan kallistumaa. Värähtelykriteerien tarkastamiseksi annetaan ohjeet käsinlaskentaa tai FEM-laskentaa käyttäen. Kriteereille asetettujen raja-arvojen perusteella välipohjat jaetaan viiteen eri värähtelyluokkaan. Suunnittelussa käytettävän värähtelyluokan valinta riippuu sallittavan häiriön suuruudesta. Värähtelykäyttäytymisen kokeellisesta arvioimisesta esitetään suosituksia lattian värähtelyluokan määrittämisestä. Luokittelu voidaan tehdä vertaamalla mitattuja kävelystä aiheutuvia värähtelyjä, paikallisesta kuormituksesta aiheutuvia taipumia ja paikallisesta kuormituksesta aiheutuvia kallistumia ehdotettuihin raja-arvoihin. Lisäksi julkaisussa esitetään menetelmät aistinvaraisen arvioinnin suorittamiseksi ja sen tulosten tulkitsemiseksi. Ehdotetut menetelmät ja raja-arvot perustuvat neljäntoista erityyppisen lattian testiin. Yhteensä testejä on noin sata. Testeissä lattioille on tehty värähtelyiden arviointi mittaamalla ja aistinvaraisesti. Julkaisun liitteessä esitetään yhteenveto mitattujen ja aistinvaraisten arviointien vastaavuudesta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Electronic)951-38-5938-X
ISBN (Print)951-38-5937-1
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2124
ISSN1235-0605

Keywords

  • floors
  • vibrations
  • residential buildings
  • office buildings
  • tests
  • disturbance
  • construction materials
  • design criteria
  • frequency

Cite this