Leveän keskialueen tiemerkinnän liikenneturvallisuusvaikutukset

Translated title of the contribution: Traffic Safety Effects of Wide Central Area Markings

Johanna Nyberg, Riikka Rajamäki, Markus Laine

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kesällä 2011 toteutettiin leveän keskialueen tiemerkintä 11 km pituiselle jaksolle valtatielle 8 Laitilaan ja 4 km pituiselle jaksolle valtatielle 9 Tampereelle. Keskialueen leveydeksi merkittiin 0,7 m. Merkinnän teon yhteydessä ajokaista kapeni noin 0,25 m. Valtatielle 9 Tampereelle merkittiin myös ohituskielto. Valtatiellä 8 pistemäisesti mitattu keskinopeus aleni leveän keskialueen tiemerkinnän myötä Rauman suuntaan 0,7 km/h ja kasvoi Turun suuntaan 0,6 km/h. Valtatiellä 9 pistemäisesti mitattu keskinopeus aleni Jyväskylän suuntaan 0,5 km/h ja pysyi Tampereen suuntaan ennallaan, kun vaihtuva nopeusrajoitus oli 100 km/h. Vaihtuvan nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h keskinopeus kasvoi 1 km/h. Henkilö- ja pakettiautojen nopeudet alenivat enemmän kuin raskaiden autojen nopeudet. Pimeän ajan nopeudet laskivat kaikissa mittauspisteissä 1,0–3,4 km/h. Matkanopeus aleni 0,7 km/h valtatiellä 8, ja 1,9 km/h valtatiellä 9. Ohitusten määrä pysyi ennallaan. Ajoneuvojen sijainti ajokaistalla muuttui vain yhdessä mittauspisteessä, muissa kolmessa mittauspisteessä autojen etäisyys tien keskilinjasta säilyi ennallaan. Näissä kolmessa pisteessä autot olivat jo ennen merkinnän tekoa tavallista etäämmällä toisistaan. Vasemmalle kääntymisiä tarkasteltiin vilkkaassa yksityistieliittymässä. Leveän keskialueen tiemerkintä näyttää vaikeuttavan kääntyvän ajoneuvon sivuuttamista jossain määrin silloin, kun kääntyvä tai sivuuttava ajoneuvo on suurikokoinen. Autonkuljettajia haastateltiin huoltoasemilla leveän keskialueen tiemerkintöjen lähistöllä. Haastateltuja oli 128 kpl. Suhtautuminen leveän keskialueen tiemerkintään oli pääasiassa myönteistä. Kuljettajista 74 % piti tiemerkintää hyödyllisenä liikenneturvallisuuden kannalta ja noin 65 % kaikista haastatelluista katsoi, että leveitä keskialueen tiemerkintöjä tulisi tehdä lisää. Kritiikkiä herätti lähinnä koettu ajomukavuuden heikkeneminen, mahdollisesti kapeampien kaistojen seurauksena. Moottoripyöräilijöistä puolet koki liukkauden ja tärinän hankalana, mihin tehty kaksoisjyrsintä voi olla osasyynä. Tämän tutkimuksen tuloksia verrattiin vuonna 2009 tehtyyn tutkimukseen, jossa tielle merkitty keskialue oli metrin levyinen. Kun keskialue oli ja kaistat olivat leveämpiä, kasvoi vastakkaiseen suuntiin ajavien autojen välinen etäisyys selvästi, mutta ajonopeuden muutokset jäivät vähäisiksi. Tässä tutkimuksessa, jossa keskialue ja kaistat olivat kapeampia, ajosuuntien etäisyys ei kasvanut jokaisessa mittauspisteessä, matkanopeus aleni ja pistenopeuksien muutokset vaihtelivat suunnaltaan ja suuruudeltaan. Leveän keskialueen merkinnällä tavoitellaan sekä etäisyyden kasvua että nopeuden alenemista. Jotta ajosuuntien etäisyys kasvaisi, ehdotetaan, että jatkossa leveän keskialueen tiemerkinnässä suosittaisiin vähintään metrin levyistä keskialuetta. Tämän merkinnän arvioidaan vähentävän kohtaamisonnettomuuksia ja vasemmalle suistumisia 10 % ja mikäli tiejaksolla ei ole aiemmin täristävää keskiviivan merkintää, yhteensä 19 %
Translated title of the contributionTraffic Safety Effects of Wide Central Area Markings
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikennevirasto
Number of pages64
ISBN (Print)978-952-255-086-6
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesLiikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
Number60/2011
ISSN1798-6656

Keywords

  • liikenneturvallisuus
  • tiemerkinnät
  • ajonopeus
  • mielipiteet

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Traffic Safety Effects of Wide Central Area Markings'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this