Lietteiden käsittely: Uudet ja käytössä olevat tekniikat

Elina Lohiniva, Tuula Mäkinen, Kai Sipilä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Lietteiden määrät ovat viime vuosikymmenenä kasvaneet, kun viemäriverkostot ovat laajenneet ja toisaalta on siirrytty biologis-kemiallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Lietteitä koskevat ympäristönormit ovat tiukentuneet. Kaikki nämä seikat ovat johtaneet siihen, että uusia lietteenkäsittelyvaihtoehtoja etsitään sekä metsäteollisuuden että yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa vastaamaan tiukentuviin ympäristönormeihin. Yhdyskuntalietteille perinteiset mekaaniset vedenerotustekniikat, mädätys ja kompostointi sekä maatalouskäyttö ovat vakiinnuttaneet asemansa. Kaatopaikkamaksujen kallistuminen tulee nostamaan käsittelykustannuksia, ja siksi erilaiset jälkikäyttömahdollisuudet tulevat kiinnostavammiksi. Erilaiset termiset tai biologiset kuivurit sekä poltto ovat uusina tekniikoina myös yhdyskuntien jätevesilietteille. Yhdyskuntien lietteiden käsittelyssä tulisi harkita paikallisten jätejakeiden yhteistä käsittelyä, varsinkin jos puhutaan lietteiden ja jätteiden poltosta. Metsäteollisuuden lietteet on perinteisesti mekaanisen vedenerotuksen jälkeen poltettu omissa kuori/moni-polttoainekattiloissa sekoitettuna muuhun polttoaineeseen tai sitten sijoitettu kaatopaikalle. Kaatopaikkasijoitusta on vähennetty viime vuosikymmeninä, mutta vielä osa lietteistä sijoitetaan kaatopaikalle. Kallistuvat kaatopaikkamaksut sekä imagosyyt lisäävät muiden käsittelytekniikoiden mielekkyyttä. Koska metsäteollisuuden lietteiden laadut ja määrät vaihtelevat tehdaskohtaisesti, eri tehtailla ovat erilaiset tekniikat kilpailukykyisiä. Lietteiden käsittelyssä termiset kuivaustekniikat ja mm. kuitusavi tuovat uusia ratkaisuja, joissa eri lietefraktiot käsitellään eri tekniikoilla. Lietteen käsittely on kasvava ongelma, ja uusia tekniikoita on tulossa markkinoille. Tekniikoiden soveltuvuus on tapauskohtainen. Ympäristönormit tulevat kiristymään ja ne tulevat parantamaan ympäristönsuojelun tasoa, ja ohjaamaan lietteiden käsittelyä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages160
  ISBN (Electronic)951-38-5796-4
  ISBN (Print)951-38-5795-6
  Publication statusPublished - 2001
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2081
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • municipal wastes
  • sewage sludge
  • wood processing industry
  • sludges
  • processing
  • drying
  • dewatering
  • digestion
  • composting
  • incineration

  Cite this