LIFE CITY: Suomalaisen puurakentamisen kansainvälinen konsepti

Jussi Rönty, Paula Ala-Kotila, Olli Stenlund, Kimmo Kuismanen

  Research output: Book/ReportReport

  541 Downloads (Pure)

  Abstract

  EAKR -rahoitteisessa Life City -hankkeessa (2015 - 2017) kehitettiin kaupunki ja aluerakentamisen kokonaisvaltaista konseptia, joka on energia- ja kustannustehokas sekä vähähiilinen, ja joka täyttää uusimmat EU:n asettamat energia- ja ilmastopoliittiset päämäärät. Konseptissa tarkastellaan puualuerakentamisen lisäksi myös rakennusten ja infrastruktuurin uusia teknisiä ratkaisuja, joiden energiatalous perustuu erittäin suuressa määrin uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Konseptissa huomioidaan myös alueen asukkaiden liikkuminen ja logistiset ratkaisut. Teknistaloudellisten seikkojen lisäksi Life City -konseptissa korostetaan myös yhteisöllisiä ja sosiaalisia lähtökohtia modernissa kaupunkiympäristössä ja asumisessa. Life City -hankkeessa tarkasteltiin haasteita mutta myös erilaisia ratkaisumalleja keskeisiin puurakentamisen tehokkuuden ongelmiin. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin toimintatapoja arvoketjujen hallintaan yhteisöllisten puurakennusten ja puukerrostalojen rakentamisessa moderniin kaupunkiympäristöön. Hankkeen yhtenä päätavoitteena oli puurakentamisen ja puuelementtituotannon teollisten prosessien virtaviivaistaminen innovatiivisten toimintamallien ja yhteistyön kehittämisen kautta. Myös suunnittelun ja tuotannon toimintatapoja pyrittiin tehostamaan yhteistyössä yritysten kanssa tarkastelemalla mm. tietomallipohjaisia prosesseja. 3D-tietomallisuunnittelulla on todettu lähes poikkeuksetta olevan kustannussäästöjä ja muita hyötyjä monimutkaisissa projekteissa. Erityisesti säästöt realisoituvat virheiden vähenemisenä. 3D-tietomallinnuksen hyödyt korostuvat jalostusarvon noustessa (esim. insinööripuutuotteet) ja erikoistuotteita käytettäessä. Life City -hankkeessa luotiin toiminnallinen aihio, jota yritykset voivat kehittää eteenpäin omin panostuksin hankkeen jälkeen. Aihion lisäksi tavoitteina oli tuottaa osaamista suunnitteluun ja tuotantoprosessiin, sekä luoda uusia toimintamalleja koko hankeketjuun aina tilaamisesta toteutukseen.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages89
  Publication statusPublished - 23 Jan 2019
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberVTT-R-00334-18

  Keywords

  • life city
  • built environment

  Cite this