Lignosellolyyttisten entsyymien adsorptiotutkimus QCM-D tekniikalla: Binding studies of cellulases and laccases by using QCM-D technology

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia QCM-D tekniikan soveltuvuutta entsyymien sitoutumistutkimukseen. Työn kirjallisuusosassa on tutustuttu sellulaasien ja lakkaasien sitoutumiseen ja rakenteeseen. Lisäksi kirjallisuusosassa on tutustuttu QCM-D tekniikkaan ja mallipintojen valmistukseen.

Työn kokeellisessa osassa tutkittiin Cel7A ja Ce17B sellulaasien sitoutumista LB-selluloosapinnalle. Cel7A sellulaasin havaittiin sitoutuvan erittäin nopeasti LB-selluloosapinnalle ja sitoutumisisotermin avulla arvioitiin maksimisitoutumismäärän olevan 7,9 ± 0,8 mg/m2. Ce17B sellulaasin havaittiin sitoutuvan ja hydrolysoivan tehokkaasti LB-selluloosapintaa. Hydrolyysin seurauksesta LB-selluloosapintaan pääsi vettä joka aiheutti pinnan turpoamista.
Sitoutumismäärän arvioitiin sitoutumisisotermin avulla olevan 4,7 ± 0,8 mg/m2.

Lakkaasien sitoutumista tutkittiin Melanocarpus albomyces ja Trametes hirsuta lakkaasien avulla MWL-ligniini- ja LB-selluloosapinnalle. M. albomyces ja T. hirsuta lakkaasien havaittiin sitoutuvan MWL- ja LB-selluloosamallipinnoille.

Lakkaaseilla käsiteltyjä MWL-ligniini- ja LB-selluloosapintoja kuvattiin atomivoima-mikroskoopin avulla. Kuvissa havaittiin lakkaasien muuttavan erityisesti LB-selluloosapintoja merkittävästi.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • Aalto University
Award date25 Apr 2008
Place of PublicationEspoo
Publisher
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

  • QCM-D
  • Sellulaasit
  • Lakkaasit
  • Sitoutuminen
  • Cellulases
  • Laccases
  • Binding

Cite this