Liikenneinvestointien arviointi: Ongelmia ja lähtökohtia

Veli Himanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen lähtökohtana on nykymaailman kompleksisuus ja sen vaikutus tieteeseen. Tutkimuksessa tarkastellaan liikennesuunnittelun ja siihen läheisesti liittyvien alojen keskeisiä käsitteitä ja ongelmia. Systeemiajattelun avulla muodostetaan liikennesuunnitelmien arviointia varten hierarkkiset tasot ja käsitteelliset mallit. Arvioinnin käsitteellinen malli sisältää kolme vaihetta; vaikutusten määrittely, tiedottaminen ja johtopäätösten teko. Käsitteellisten mallien, vaikutusten, hierarkkisten tasojen ja epävarmuuden suhteen tarkastellaan useita arviointimenetelmiä. Kustannushyöty- ja monikriteerianalyysi palvelevat johtopäätösten tekoa. Muut tarkastellut menetelmät ja suunnitteluohjeet ovat kattavampia. Pohjoismaissa käytetyt suunnitteluohjeet eivät ota huomioon epävarmuutta ja niihin sisältyy vain osa mahdollisista vaikutuksista. Englannissa käytetyt suunnitteluohjeet muistuttavat uusia teoreettisia menetelmiä. Viimeaikainen kehitys tielaitosten suunnitteluohjeissa osoittaa pyrkimystä ottaa huomioon erot valtakunnan ja paikallisen tason tavoitteissa. Mikään arviointimenetelmä ei voi määrittää parasta ratkaisua, mutta ne voivat auttaa tiedottamisessa ja päätöksenteossa. Ahtaasti tulkittuina arviointimenetelmiä voidaan käyttää ulkopuolisten manipulointiin. Tutkimusta kannattaisi suunnata liikenneinvestointien vaikutusten määrittelyyn ja hierarkkisten tasojen tarkasteluun sen sijaan, että jatkettaisiin johtopäätösvaiheen edelleen kehittelyä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages60
ISBN (Print)951-38-2941-3
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number756
ISSN0358-5085

Keywords

  • transportation management
  • investments
  • evaluation
  • benefit cost analysis
  • trends

Cite this