Liikennekeskusten arviointi ja vertailu liikenteen hallinnan näkökulmasta

Jari Oinas, Raine Hautala

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Liikenteen hallinnan tavoitteena on optimoida liikenneverkon käyttö normaali- ja poikkeustilanteissa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristön suhteen. Tätä tehtävää hoitavat liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskukset. Ne ovat olleet usein erillisiä, mutta toimintojen keskittäminen ns. liikenteenhallintakeskuksiin, teknisten järjestelmien toiminnallinen integrointi, tekoälyjärjestelmien kehittäminen strategiseen ja taktiseen liikenteen hallintaan sekä liikenneverkollinen hallintanäkökulma ovat yleistyneet viime vuosina. Liikenteen operatiivisen hallinnan edellyttämät toimenpiteet tehdään pitkälti keskusten päivystäjien päätösten perusteella, jotka perustuvat liikenteen seurantajärjestelmien tuottamaan ajantasainen tietoon sekä päivystäjien kokemukseen ja päätöksenteon apuna käytettäviin teknisiin tukijärjestelmiin. Tässä työssä selvitettiin, miten liikenteen hallintakeskusten toiminta on järjestetty Tiehallinnossa ja viidessä ulkomaisessa esimerkkikohteessa ja arvioitiin, mille tasolle Tiehallinnon liikennekeskus sijoittuu tässä joukossa. Ulkomaiset esimerkkikohteet olivat Ruotsista (Tukholma), Tanskasta, Saksasta (Hessen), Espanjasta (Barcelona) ja USA:sta (Minnesota). Tiedot kerättiin liikennekeskuksista sähköpostitse lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Liikenteen hallinnan tavoitetilaa tarkasteltiin tässä työssä Euroopan tiejohtajien yhteistyöorganisaation CEDR:in linjaamien tavoitteiden perusteella. Näiden tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden väylänpito tulee olla proaktiivista - huolehditaan koko verkon toimivuudesta siten, etteivät paikalliset häiriöt kehity verkollisesti ongelmiksi saakka. Tiehallinnon liikennekeskusorganisaatio muodostuu neljästä alueellisesta liikennekeskuksesta, joissa tuotetaan liikennetiedotusta ja hallitaan ohjausjärjestelmiä. Suurimmilla kaupunkiseuduilla Tiehallinnon liikennekeskukset hoitavat myös katuverkkoa koskevaa ohjausta ja tiedotusta. Helsingin kaupungilla on oma liikenteenohjauskeskus mutta sekin on lähivuosina yhdistymässä Tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa yhteiseksi pääkaupunkiseudun keskukseksi. Tie- ja liikenneolosuhteiden seurantajärjestelmien puutteellisuuden lisäksi ohjauskeskusten sekä niiden toimintojen ja järjestelmien integrointiaste on Suomessa vielä alhainen, eikä liikenteen kokonaisvaltaisesta hallinnasta voida vielä puhua verkollisessa mielessä. Tästä huolimatta Tiehallinnon Liikennekeskuksen toiminta on tämän selvityksen arviointitekijöiden perusteella keskimääräistä hyvää laatutasoa. Liikennekeskuksen toiminnassa tunnistettiin seuraavia kehittämistarpeita: • määritetään ylätason tavoitteet, strategia ja mittarit nykyistä selkeämmin • hyödynnetään tai sovelletaan nykyistä enemmän muualla jo käytössä olevia hyväksi havaittuja tukijärjestelmiä • pyritään järjestelmällisesti pois erillisistä järjestelmistä ja räätälöidyistä ratkaisuista kohti yhteiskäyttöisiä järjestelmiä ja käyttöliittymiä • tiivistetään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tarkoituksenmukaisen palveluvalikoiman ja työnjaon aikaansaamiseksi • selkiytetään liikennepäivystäjien tehtäväkuvaa entistä enemmän kokonaisuuden operatiiviseen hallintaan ja tuetaan tavoitteen saavuttamista koulutuksen, työvälineiden ja tilajärjestelyiden avulla.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages67
  ISBN (Print)978-952-201-772
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAINO-julkaisuja
  Number52

  Keywords

  • Traffic management centre
  • traffic information centre
  • benchmarking

  Cite this