Liikennekeskusten arviointi ja vertailu liikenteen hallinnan näkökulmasta

Jari Oinas, Raine Hautala

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Liikenteen hallinnan tavoitteena on optimoida liikenneverkon käyttö normaali- ja poikkeustilanteissa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristön suhteen. Tätä tehtävää hoitavat liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskukset. Ne ovat olleet usein erillisiä, mutta toimintojen keskittäminen ns. liikenteenhallintakeskuksiin, teknisten järjestelmien toiminnallinen integrointi, tekoälyjärjestelmien kehittäminen strategiseen ja taktiseen liikenteen hallintaan sekä liikenneverkollinen hallintanäkökulma ovat yleistyneet viime vuosina. Liikenteen operatiivisen hallinnan edellyttämät toimenpiteet tehdään pitkälti keskusten päivystäjien päätösten perusteella, jotka perustuvat liikenteen seurantajärjestelmien tuottamaan ajantasainen tietoon sekä päivystäjien kokemukseen ja päätöksenteon apuna käytettäviin teknisiin tukijärjestelmiin. Tässä työssä selvitettiin, miten liikenteen hallintakeskusten toiminta on järjestetty Tiehallinnossa ja viidessä ulkomaisessa esimerkkikohteessa ja arvioitiin, mille tasolle Tiehallinnon liikennekeskus sijoittuu tässä joukossa. Ulkomaiset esimerkkikohteet olivat Ruotsista (Tukholma), Tanskasta, Saksasta (Hessen), Espanjasta (Barcelona) ja USA:sta (Minnesota). Tiedot kerättiin liikennekeskuksista sähköpostitse lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Liikenteen hallinnan tavoitetilaa tarkasteltiin tässä työssä Euroopan tiejohtajien yhteistyöorganisaation CEDR:in linjaamien tavoitteiden perusteella. Näiden tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden väylänpito tulee olla proaktiivista - huolehditaan koko verkon toimivuudesta siten, etteivät paikalliset häiriöt kehity verkollisesti ongelmiksi saakka. Tiehallinnon liikennekeskusorganisaatio muodostuu neljästä alueellisesta liikennekeskuksesta, joissa tuotetaan liikennetiedotusta ja hallitaan ohjausjärjestelmiä. Suurimmilla kaupunkiseuduilla Tiehallinnon liikennekeskukset hoitavat myös katuverkkoa koskevaa ohjausta ja tiedotusta. Helsingin kaupungilla on oma liikenteenohjauskeskus mutta sekin on lähivuosina yhdistymässä Tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa yhteiseksi pääkaupunkiseudun keskukseksi. Tie- ja liikenneolosuhteiden seurantajärjestelmien puutteellisuuden lisäksi ohjauskeskusten sekä niiden toimintojen ja järjestelmien integrointiaste on Suomessa vielä alhainen, eikä liikenteen kokonaisvaltaisesta hallinnasta voida vielä puhua verkollisessa mielessä. Tästä huolimatta Tiehallinnon Liikennekeskuksen toiminta on tämän selvityksen arviointitekijöiden perusteella keskimääräistä hyvää laatutasoa. Liikennekeskuksen toiminnassa tunnistettiin seuraavia kehittämistarpeita: • määritetään ylätason tavoitteet, strategia ja mittarit nykyistä selkeämmin • hyödynnetään tai sovelletaan nykyistä enemmän muualla jo käytössä olevia hyväksi havaittuja tukijärjestelmiä • pyritään järjestelmällisesti pois erillisistä järjestelmistä ja räätälöidyistä ratkaisuista kohti yhteiskäyttöisiä järjestelmiä ja käyttöliittymiä • tiivistetään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tarkoituksenmukaisen palveluvalikoiman ja työnjaon aikaansaamiseksi • selkiytetään liikennepäivystäjien tehtäväkuvaa entistä enemmän kokonaisuuden operatiiviseen hallintaan ja tuetaan tavoitteen saavuttamista koulutuksen, työvälineiden ja tilajärjestelyiden avulla.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  Number of pages67
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesAINO-julkaisuja
  Number52

  Fingerprint

  traffic
  roads
  Olla

  Keywords

  • Traffic management centre
  • traffic information centre
  • benchmarking

  Cite this

  Oinas, Jari ; Hautala, Raine. / Liikennekeskusten arviointi ja vertailu liikenteen hallinnan näkökulmasta. Helsinki, 2007. 67 p. (AINO-julkaisuja; No. 52).
  @book{9a95cf44a759484aa525445723732f57,
  title = "Liikennekeskusten arviointi ja vertailu liikenteen hallinnan n{\"a}k{\"o}kulmasta",
  abstract = "Liikenteen hallinnan tavoitteena on optimoida liikenneverkon k{\"a}ytt{\"o} normaali- ja poikkeustilanteissa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ymp{\"a}rist{\"o}n suhteen. T{\"a}t{\"a} teht{\"a}v{\"a}{\"a} hoitavat liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskukset. Ne ovat olleet usein erillisi{\"a}, mutta toimintojen keskitt{\"a}minen ns. liikenteenhallintakeskuksiin, teknisten j{\"a}rjestelmien toiminnallinen integrointi, teko{\"a}lyj{\"a}rjestelmien kehitt{\"a}minen strategiseen ja taktiseen liikenteen hallintaan sek{\"a} liikenneverkollinen hallintan{\"a}k{\"o}kulma ovat yleistyneet viime vuosina. Liikenteen operatiivisen hallinnan edellytt{\"a}m{\"a}t toimenpiteet tehd{\"a}{\"a}n pitk{\"a}lti keskusten p{\"a}ivyst{\"a}jien p{\"a}{\"a}t{\"o}sten perusteella, jotka perustuvat liikenteen seurantaj{\"a}rjestelmien tuottamaan ajantasainen tietoon sek{\"a} p{\"a}ivyst{\"a}jien kokemukseen ja p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteon apuna k{\"a}ytett{\"a}viin teknisiin tukij{\"a}rjestelmiin. T{\"a}ss{\"a} ty{\"o}ss{\"a} selvitettiin, miten liikenteen hallintakeskusten toiminta on j{\"a}rjestetty Tiehallinnossa ja viidess{\"a} ulkomaisessa esimerkkikohteessa ja arvioitiin, mille tasolle Tiehallinnon liikennekeskus sijoittuu t{\"a}ss{\"a} joukossa. Ulkomaiset esimerkkikohteet olivat Ruotsista (Tukholma), Tanskasta, Saksasta (Hessen), Espanjasta (Barcelona) ja USA:sta (Minnesota). Tiedot ker{\"a}ttiin liikennekeskuksista s{\"a}hk{\"o}postitse l{\"a}hetetyn kyselylomakkeen avulla. Liikenteen hallinnan tavoitetilaa tarkasteltiin t{\"a}ss{\"a} ty{\"o}ss{\"a} Euroopan tiejohtajien yhteisty{\"o}organisaation CEDR:in linjaamien tavoitteiden perusteella. N{\"a}iden tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden v{\"a}yl{\"a}npito tulee olla proaktiivista - huolehditaan koko verkon toimivuudesta siten, etteiv{\"a}t paikalliset h{\"a}iri{\"o}t kehity verkollisesti ongelmiksi saakka. Tiehallinnon liikennekeskusorganisaatio muodostuu nelj{\"a}st{\"a} alueellisesta liikennekeskuksesta, joissa tuotetaan liikennetiedotusta ja hallitaan ohjausj{\"a}rjestelmi{\"a}. Suurimmilla kaupunkiseuduilla Tiehallinnon liikennekeskukset hoitavat my{\"o}s katuverkkoa koskevaa ohjausta ja tiedotusta. Helsingin kaupungilla on oma liikenteenohjauskeskus mutta sekin on l{\"a}hivuosina yhdistym{\"a}ss{\"a} Tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa yhteiseksi p{\"a}{\"a}kaupunkiseudun keskukseksi. Tie- ja liikenneolosuhteiden seurantaj{\"a}rjestelmien puutteellisuuden lis{\"a}ksi ohjauskeskusten sek{\"a} niiden toimintojen ja j{\"a}rjestelmien integrointiaste on Suomessa viel{\"a} alhainen, eik{\"a} liikenteen kokonaisvaltaisesta hallinnasta voida viel{\"a} puhua verkollisessa mieless{\"a}. T{\"a}st{\"a} huolimatta Tiehallinnon Liikennekeskuksen toiminta on t{\"a}m{\"a}n selvityksen arviointitekij{\"o}iden perusteella keskim{\"a}{\"a}r{\"a}ist{\"a} hyv{\"a}{\"a} laatutasoa. Liikennekeskuksen toiminnassa tunnistettiin seuraavia kehitt{\"a}mistarpeita: • m{\"a}{\"a}ritet{\"a}{\"a}n yl{\"a}tason tavoitteet, strategia ja mittarit nykyist{\"a} selke{\"a}mmin • hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n tai sovelletaan nykyist{\"a} enemm{\"a}n muualla jo k{\"a}yt{\"o}ss{\"a} olevia hyv{\"a}ksi havaittuja tukij{\"a}rjestelmi{\"a} • pyrit{\"a}{\"a}n j{\"a}rjestelm{\"a}llisesti pois erillisist{\"a} j{\"a}rjestelmist{\"a} ja r{\"a}{\"a}t{\"a}l{\"o}idyist{\"a} ratkaisuista kohti yhteisk{\"a}ytt{\"o}isi{\"a} j{\"a}rjestelmi{\"a} ja k{\"a}ytt{\"o}liittymi{\"a} • tiivistet{\"a}{\"a}n yhteisty{\"o}t{\"a} muiden toimijoiden kanssa tarkoituksenmukaisen palveluvalikoiman ja ty{\"o}njaon aikaansaamiseksi • selkiytet{\"a}{\"a}n liikennep{\"a}ivyst{\"a}jien teht{\"a}v{\"a}kuvaa entist{\"a} enemm{\"a}n kokonaisuuden operatiiviseen hallintaan ja tuetaan tavoitteen saavuttamista koulutuksen, ty{\"o}v{\"a}lineiden ja tilaj{\"a}rjestelyiden avulla.",
  keywords = "Traffic management centre, traffic information centre, benchmarking",
  author = "Jari Oinas and Raine Hautala",
  year = "2007",
  language = "Finnish",
  isbn = "978-952-201-772",
  series = "AINO-julkaisuja",
  number = "52",

  }

  Liikennekeskusten arviointi ja vertailu liikenteen hallinnan näkökulmasta. / Oinas, Jari; Hautala, Raine.

  Helsinki, 2007. 67 p. (AINO-julkaisuja; No. 52).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Liikennekeskusten arviointi ja vertailu liikenteen hallinnan näkökulmasta

  AU - Oinas, Jari

  AU - Hautala, Raine

  PY - 2007

  Y1 - 2007

  N2 - Liikenteen hallinnan tavoitteena on optimoida liikenneverkon käyttö normaali- ja poikkeustilanteissa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristön suhteen. Tätä tehtävää hoitavat liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskukset. Ne ovat olleet usein erillisiä, mutta toimintojen keskittäminen ns. liikenteenhallintakeskuksiin, teknisten järjestelmien toiminnallinen integrointi, tekoälyjärjestelmien kehittäminen strategiseen ja taktiseen liikenteen hallintaan sekä liikenneverkollinen hallintanäkökulma ovat yleistyneet viime vuosina. Liikenteen operatiivisen hallinnan edellyttämät toimenpiteet tehdään pitkälti keskusten päivystäjien päätösten perusteella, jotka perustuvat liikenteen seurantajärjestelmien tuottamaan ajantasainen tietoon sekä päivystäjien kokemukseen ja päätöksenteon apuna käytettäviin teknisiin tukijärjestelmiin. Tässä työssä selvitettiin, miten liikenteen hallintakeskusten toiminta on järjestetty Tiehallinnossa ja viidessä ulkomaisessa esimerkkikohteessa ja arvioitiin, mille tasolle Tiehallinnon liikennekeskus sijoittuu tässä joukossa. Ulkomaiset esimerkkikohteet olivat Ruotsista (Tukholma), Tanskasta, Saksasta (Hessen), Espanjasta (Barcelona) ja USA:sta (Minnesota). Tiedot kerättiin liikennekeskuksista sähköpostitse lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Liikenteen hallinnan tavoitetilaa tarkasteltiin tässä työssä Euroopan tiejohtajien yhteistyöorganisaation CEDR:in linjaamien tavoitteiden perusteella. Näiden tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden väylänpito tulee olla proaktiivista - huolehditaan koko verkon toimivuudesta siten, etteivät paikalliset häiriöt kehity verkollisesti ongelmiksi saakka. Tiehallinnon liikennekeskusorganisaatio muodostuu neljästä alueellisesta liikennekeskuksesta, joissa tuotetaan liikennetiedotusta ja hallitaan ohjausjärjestelmiä. Suurimmilla kaupunkiseuduilla Tiehallinnon liikennekeskukset hoitavat myös katuverkkoa koskevaa ohjausta ja tiedotusta. Helsingin kaupungilla on oma liikenteenohjauskeskus mutta sekin on lähivuosina yhdistymässä Tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa yhteiseksi pääkaupunkiseudun keskukseksi. Tie- ja liikenneolosuhteiden seurantajärjestelmien puutteellisuuden lisäksi ohjauskeskusten sekä niiden toimintojen ja järjestelmien integrointiaste on Suomessa vielä alhainen, eikä liikenteen kokonaisvaltaisesta hallinnasta voida vielä puhua verkollisessa mielessä. Tästä huolimatta Tiehallinnon Liikennekeskuksen toiminta on tämän selvityksen arviointitekijöiden perusteella keskimääräistä hyvää laatutasoa. Liikennekeskuksen toiminnassa tunnistettiin seuraavia kehittämistarpeita: • määritetään ylätason tavoitteet, strategia ja mittarit nykyistä selkeämmin • hyödynnetään tai sovelletaan nykyistä enemmän muualla jo käytössä olevia hyväksi havaittuja tukijärjestelmiä • pyritään järjestelmällisesti pois erillisistä järjestelmistä ja räätälöidyistä ratkaisuista kohti yhteiskäyttöisiä järjestelmiä ja käyttöliittymiä • tiivistetään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tarkoituksenmukaisen palveluvalikoiman ja työnjaon aikaansaamiseksi • selkiytetään liikennepäivystäjien tehtäväkuvaa entistä enemmän kokonaisuuden operatiiviseen hallintaan ja tuetaan tavoitteen saavuttamista koulutuksen, työvälineiden ja tilajärjestelyiden avulla.

  AB - Liikenteen hallinnan tavoitteena on optimoida liikenneverkon käyttö normaali- ja poikkeustilanteissa liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristön suhteen. Tätä tehtävää hoitavat liikenteen ohjaus- ja tiedotuskeskukset. Ne ovat olleet usein erillisiä, mutta toimintojen keskittäminen ns. liikenteenhallintakeskuksiin, teknisten järjestelmien toiminnallinen integrointi, tekoälyjärjestelmien kehittäminen strategiseen ja taktiseen liikenteen hallintaan sekä liikenneverkollinen hallintanäkökulma ovat yleistyneet viime vuosina. Liikenteen operatiivisen hallinnan edellyttämät toimenpiteet tehdään pitkälti keskusten päivystäjien päätösten perusteella, jotka perustuvat liikenteen seurantajärjestelmien tuottamaan ajantasainen tietoon sekä päivystäjien kokemukseen ja päätöksenteon apuna käytettäviin teknisiin tukijärjestelmiin. Tässä työssä selvitettiin, miten liikenteen hallintakeskusten toiminta on järjestetty Tiehallinnossa ja viidessä ulkomaisessa esimerkkikohteessa ja arvioitiin, mille tasolle Tiehallinnon liikennekeskus sijoittuu tässä joukossa. Ulkomaiset esimerkkikohteet olivat Ruotsista (Tukholma), Tanskasta, Saksasta (Hessen), Espanjasta (Barcelona) ja USA:sta (Minnesota). Tiedot kerättiin liikennekeskuksista sähköpostitse lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Liikenteen hallinnan tavoitetilaa tarkasteltiin tässä työssä Euroopan tiejohtajien yhteistyöorganisaation CEDR:in linjaamien tavoitteiden perusteella. Näiden tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden väylänpito tulee olla proaktiivista - huolehditaan koko verkon toimivuudesta siten, etteivät paikalliset häiriöt kehity verkollisesti ongelmiksi saakka. Tiehallinnon liikennekeskusorganisaatio muodostuu neljästä alueellisesta liikennekeskuksesta, joissa tuotetaan liikennetiedotusta ja hallitaan ohjausjärjestelmiä. Suurimmilla kaupunkiseuduilla Tiehallinnon liikennekeskukset hoitavat myös katuverkkoa koskevaa ohjausta ja tiedotusta. Helsingin kaupungilla on oma liikenteenohjauskeskus mutta sekin on lähivuosina yhdistymässä Tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa yhteiseksi pääkaupunkiseudun keskukseksi. Tie- ja liikenneolosuhteiden seurantajärjestelmien puutteellisuuden lisäksi ohjauskeskusten sekä niiden toimintojen ja järjestelmien integrointiaste on Suomessa vielä alhainen, eikä liikenteen kokonaisvaltaisesta hallinnasta voida vielä puhua verkollisessa mielessä. Tästä huolimatta Tiehallinnon Liikennekeskuksen toiminta on tämän selvityksen arviointitekijöiden perusteella keskimääräistä hyvää laatutasoa. Liikennekeskuksen toiminnassa tunnistettiin seuraavia kehittämistarpeita: • määritetään ylätason tavoitteet, strategia ja mittarit nykyistä selkeämmin • hyödynnetään tai sovelletaan nykyistä enemmän muualla jo käytössä olevia hyväksi havaittuja tukijärjestelmiä • pyritään järjestelmällisesti pois erillisistä järjestelmistä ja räätälöidyistä ratkaisuista kohti yhteiskäyttöisiä järjestelmiä ja käyttöliittymiä • tiivistetään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tarkoituksenmukaisen palveluvalikoiman ja työnjaon aikaansaamiseksi • selkiytetään liikennepäivystäjien tehtäväkuvaa entistä enemmän kokonaisuuden operatiiviseen hallintaan ja tuetaan tavoitteen saavuttamista koulutuksen, työvälineiden ja tilajärjestelyiden avulla.

  KW - Traffic management centre

  KW - traffic information centre

  KW - benchmarking

  M3 - Report

  SN - 978-952-201-772

  T3 - AINO-julkaisuja

  BT - Liikennekeskusten arviointi ja vertailu liikenteen hallinnan näkökulmasta

  CY - Helsinki

  ER -

  Oinas J, Hautala R. Liikennekeskusten arviointi ja vertailu liikenteen hallinnan näkökulmasta. Helsinki, 2007. 67 p. (AINO-julkaisuja; No. 52).