Liikennekonfliktimenetelmä ja sen mahdollisuudet

Translated title of the contribution: Traffic conflict technique and its potential

Anne Silla

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia katsaus konfliktimenetelmän kehityksestä ja nykytilasta sekä arvioida konfliktimenetelmän tulevaisuuden sovelluskohteita Suomessa. Aihetta selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Konfliktimenetelmän lupaavia sovelluskohteita Suomessa arvioitiin työpajatyöskentelynä, jonka taustamateriaalina oli kirjallisuuskatsauksen yhteenveto. Konfliktimenetelmässä liikenteen turvallisuutta mitataan tarkkailemalla liikennettä ja kirjaamalla havaittujen vaarallisten tilanteiden lukumääriä ajantasaisesti. Menetelmän oletuksena on, että ennalta määriteltyjen konfliktien lukumäärä tietyssä liikennetilanteessa korreloi samassa tilanteessa tapahtuvien liikenneonnettomuuksien kanssa, mistä on myös näyttöä. Konfliktimenetelmää sovellettiin tieliikenteessä ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa 1960-luvun lopulla. Kiinnostus menetelmää kohtaan oli suuri, ja konfliktimenetelmää alettiin 1970-luvulla kehittää yhtäaikaisesti useassa Euroopan maassa sekä sen ulkopuolella. Vaikka konfliktimenetelmällä on paljon etuja, sen käyttö on 1980-luvun jälkeen jäänyt varsin vähäiseksi. Konfliktimenetelmästä ei ole vielä onnistuttu kehittämään täysin automaattista. Kehitystä on kuitenkin tapahtunut, ja kuvien automaattisella analysoinnilla voidaan nykyään saada varsin hyvä kuva tienkäyttäjien liikeradoista. Konfliktimenetelmän lupaaviksi sovelluskohteiksi Suomessa tunnistettiin mm. seuraavat: - Ajoneuvolaitteiden hyödyntäminen konfliktiaineiston keräämisessä. Autojen anturit ovat monipuolistuneet viime aikoina, ja niillä voidaan kerätä varsin laajasti tietoa kuljettajan ajokäyttäytymisestä. - Selvitykset ajoneuvolaitteiden vaikutuksista kuljettajan toimintaan. - Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden sekä autoliikenteen välisen vuorovaikutuksen selvittäminen.
  Translated title of the contributionTraffic conflict technique and its potential
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages53
  ISBN (Electronic)978-951-38-8396-6
  Publication statusPublished - 2016
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number248
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • traffic conflict
  • road safety
  • traffic safety
  • accident
  • driver behaviour
  • road user behaviour

  Cite this