Liikenneonnettomuuksien tapaustutkimuksen kansainväliset kehityspiirteet vuosina 1976-1981: Kirjallisuustutkimus

Markku Salusjärvi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Seitsemän kansainvälisen tietokannan avulla on selvitetty liikenneonnettomuuksien tapaustutkimusmenetelmän ja sen käytön kehittymistä vuosina 1976 - 1981. Tutkimuksia tehdään yhä useammissa maissa, ja niiden määrä lisääntyy nopeasti. Suurin osa näistä tutkimuksista koskettelee itse tapaustutkimusmenetelmää, ja noin kolmannes viittauksista luokiteltiin menetelmän sovellutuksiksi. Itse menetelmää koskeva kirjallisuus ryhmiteltiin kuuteen luokkaan: yleisiin menetelmäkuvauksiin, menetelmän merkitystä koskeviin julkaisuihin, menetelmän luotettavuutta koskeviin selvityksiin sekä tietojen hankintaa koskeviin, tietojen käsittelyä koskeviin ja alalla pidettyjen seminaarien ja kongressien raportteihin. Menetelmän sovellutukset jaettiin neljään luokkaan: monitieteellisiin kuvaileviin raportteihin, yhden tieteenalan näkökulmaa painottaviin raportteihin, tietyn tienkäyttäjäryhmän turvallisuustutkimuksiin ja tiettyä ongelmaa valottaviin tutkimuksiia. Kaikkiaan tutkimus kattaa noin sadan julkaisun aihepiirit.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages44
ISBN (Print)951-38-1774-1
Publication statusPublished - 1983
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number213
ISSN0358-5085

Cite this