Liikennetelematiikan kehittyminen Suomessa vuoteen 2010

Translated title of the contribution: Development of transport telematics in Finland up to 2010

Risto Kulmala, Raine Hautala

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työn tavoitteena oli arvioida liikenteen telematiikan kehittymissuuntia Suomessa vuoteen 2010 ja kehittämisen vaatimia panostuksia T&K-toimintaan sekä tunnistaa tärkeimmät kehitystä mahdollisesti haittaavat teknologiset, lainsäädännölliset ja organisatoriset esteet. Työn rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriö ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Työskentelymuotona olivat pääasiassa erilaiset työpajat, joihin kutsuttiin kunkin työpajan kannalta olennaiset asiantuntijat. Työpajojen aiheet olivat: 1) Paikannuksen ja tunnistuksen teknologiat, 2) Tiedonsiirron teknologiat, 3) Käyttöliittymät ja päätelaitteet, 4) Käyttäjien tarpeet ja markkinat, 5) Liikennetelematiikan palvelutuotannon edistäminen ja 6) Lainsäädännölliset ja organisatoriset kysymykset. Teknologioiden (työpajat 1–3) tärkeimmät kehityssuunnat vuoteen 2010 mennessä ja niiden merkitys liikennetelematiikan eri toiminnoille arvioitiin. Työpajassa 4 tarkasteltiin käyttäjäkunnan ja käyttäjien tarpeiden muutoksia sekä eri liikennetelematiikan palveluiden markkinakysynnän kehittymistä. Palvelutuotannon edistämistä tarkasteltiin erityisesti sen kannalta, minkälaisilla julkisen sektorin toimilla voitaisiin parhaiten edistää palvelujen syntymistä. Lainsäädännöllisten ja organisatoristen kysymysten osalta pyrittiin tunnistamaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ratkaistaviksi tulevat kysymykset. Kultakin aihealueelta tunnistettiin ja listattiin joukko kiinnostavia tutkimus- ja kehittämistoiminnan aiheita, jotka vaihtelivat perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
  Translated title of the contributionDevelopment of transport telematics in Finland up to 2010
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages54
  ISBN (Print)951-723-651-4
  Publication statusPublished - 2002
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesLiikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B
  Number21/2002
  ISSN1457-7496

  Keywords

  • Traffic
  • transport
  • telematics
  • ITS
  • information technology
  • communications technology

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Development of transport telematics in Finland up to 2010'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this