Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien kuolonkolariraporttien kehittäminen: Tienpitäjien kehittämistoiveet

Riikka Rajamäki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Selvityksessä kartoitettiin ELY-keskuksissa liikenneturvallisuustyötä tekevien henkilöiden näkemyksiä siitä, miten liikennevahinkojen tutkijalautakuntien aineistoon perustuvia kuolonkolariraportteja pitäisi kehittää, jotta niistä olisi enemmän hyötyä tienpidolle. Selvityksen menetelmät olivat sähköpostikysely ja ryhmäkeskustelu. Lisäksi selvityksessä tutustuttiin tarjolla olevaan internetkäyttöliittymään, jolla raporttien taulukoissa näkyvää aineistoa voi rajata. Tärkeimmät kehittämistoiveet olivat alueellisten ja vain maanteitä tai vain katuja koskevien onnettomuustietojen saaminen sekä teemaraporttien tai muun syvällisemmän tarkastelun lisääminen. Teemaraporttien toivottiin olevan tiiviitä, päättäville tahoille suunnattuja raportteja, joissa tuotaisiin esille liikenneturvallisuuden ongelmakohtia ja niiden ratkaisuehdotuksia. Olemassa oleva internetkäyttöliittymä oli ELY-keskusten edustajille tuntematon. Sitä olisi syytä markkinoida näkyvästi, sillä sen avulla voi vastata suureen osaan esitetyistä kehittämistoiveista. Käyttöliittymässä tarjolla olevia mahdollisuuksia aineiston rajaami-seen olisi syytä lisätä. Ainakin maakunta- ja tieluokkarajaukselle olisi tarvetta. Lisäksi olisi ehkä tarpeen luoda rajausmuuttuja, jolla voisi erotella onnettomuudet, joissa jokin kuljettaja on ottanut tietoisesti suuren riskin, ja onnettomuudet joissa tällaista riskinottoa ei ole tiedossa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages32
ISBN (Electronic)978-951-38-7901-3
ISBN (Print)978-951-38-7894-8
Publication statusPublished - 2012
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number66
ISSN2242-1211

Keywords

  • accidents
  • statistics

Cite this