Liikenteen automaattinen kameravalvonta: Esiselvitys

Translated title of the contribution: Camera enforcement: Feasibility study

Jukka Lähesmaa, Raine Hautala, Kari Saarinen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Poliisi käyttää kameroita nykyisin nopeusrajoitusten ja liikennevalojen noudattamisen valvontaan. Kameravalvonta täydentää poliisin normaalia liikennevalvontaa. Kameravalvonnalla on todettu olevan selvä rikkomuksia vähentävä ja liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. Tämän esiselvityksen tavoitteena on kuvata tehokkaan automaattisen valvontajärjestelmän toiminta ottaen huomioon myös järjestelmän toteutukseen liittyvät lainsäädännölliset ja organisatoriset kysymykset. Lisäksi selvitetään valvontajärjestelmän hyödyntämismahdollisuudet tienpitäjien liikenteen seurannan tarpeisiin. Esiselvityksessä nykyjärjestelmän todettiin olevan teknisesti vanhanaikainen, mutta melko toimiva kokonaisuus paikalliseen liikenteen valvontaan. Ilman merkittävää henkilöresurssien lisäämistä nykyistä järjestelmää ei voida kuitenkaan hyödyntää tehokkaasti eikä laajentaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suunniteltu tavoitejärjestelmä monipuolistaisi tapoja suorittaa automaattista ylinopeuksien valvontaa. Esiselvityksessä suositellaan kolmea eri tyyppistä tienvarren valvontatapaa, jotka voitaisiin ottaa nopeasti käyttöön. Tulevaisuudessa valvontajärjestelmää tulisi olla mahdollista vaiheittain laajentaa ja kehittää, myös muille sovellusalueille, kuten kaistojen käytön tai varastettujen ajoneuvojen valvontaan. Tavoitetilassa valvonnan toimistojärjestelmä hoitaisi pitkälti automaattisesti valvontaan liittyvät rutiinitehtävät, kuten ajoneuvon haltijan selvittäminen ja seuraamusvaatimusten kirjoittaminen. Järjestelmän käyttäjät voivat keskittyä seuraamusten toimeenpanoon ja vaikeampien tapausten käsittelyyn. Haltijavastuun toteuttaminen, joko ehdollinen rikesakko tai hallinnollinen maksuseuraamusmenettely on edellytys automaattivalvonnan laajentamiselle. Haltijavastuun toteutustavasta riippumatta tulisi selvittää mahdollisuus kuulemismenettelyn yksinkertaistamiseen. Samalla tulisi selvittää mahdollisuus saada yksinkertaisempi menettely myös päiväsakkojen toimeenpanoon. Mikäli automaattivalvonnalla havaittujen ylinopeuksien seuraamusvaatimuksia ei voida nykyistä yksinkertaisemmin antaa kuljettajille ei automaattisen kameravalvonnan merkittävälle laajentamiselle ole edellytyksiä. Tavoitejärjestelmän kehittämiseksi ehdotetaan kolmea jatkotoimenpidettä: lainsäädännön tarkistus ja siihen liittyvät selvitykset, tienvarsijärjestelmän pilotointi ja toimistojärjestelmän määrittely. Automaattinen valvontajärjestelmä kerää jatkuvasti tietoa liikenteestä, jota voitaisiin hyödyntää myös liikenteen seurannassa ja liikenteen tilastotietoja kerättäessä. Liikennetietojen välittäminen tienpitäjälle merkitsee tienvarsijärjestelmään lisäominaisuuksia.
  Translated title of the contributionCamera enforcement: Feasibility study
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Commissioning bodyMinistry of Transport and Communications (Finland)
  Number of pages61
  ISBN (Print)951-723-764-2
  Publication statusPublished - 2002
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesFITS-julkaisuja
  Number5/2002

  Keywords

  • traffic enforcement
  • traffic monitoring
  • automation
  • data system legislation

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Camera enforcement: Feasibility study'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this