Lisälämmöneristettyjen rakenteiden kosteustekninen toiminta

Reijo Kohonen, Juha Krankka, Pertti Metiäinen, Juho Saarimaa, Kari Hellen, Jukka Sevon

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa on tarkasteltu lisälämmöneristettyjen ulkoseinärakenteiden toimintaa tietokonelaskelmin, ns. diffuusiolaskelmin, laboratoriokokein sekä lisälämmöneristetyistä rakennuksista tehdyin mittauksin. Tietokoneohjelmistolla TRATMO on laskettu kuuden eri ulkoseinärakenteen kosteuden vuotuiset vaihtelut. Varsinaisten vuositaselaskelmien lisäksi tehtiin kullekin rakenteelle laboratoriokokeita simuloivat laskelmat TRATMO-laskentamenetelmän soveltuvuuden arvioimiseksi. Tämän lisäksi arvioitiin lisäeristettyjen ulkoseinärakenteiden toimintaa ns. diffuusiolaskelmin, jotka sinänsä eivät kuvaa tarkoin rakenteiden todellista kosteusteknistä toimintaa. Laboratoriokokein seurattiin yhdeksän eri rakennevaihtoehdon kosteusteknistä toimintaa. Rakenteiden eri puolilla jäljiteltiin sisä- ja ulkoilmasto-olosuhteita. Tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina voidaan todeta, että sisäpuolelta vesihöyryä hyvin läpäisevällä lämmöneristeellä eristetyt hirsi- ja kevytbetoniseinät näyttävät tietyin edellytyksin toimivan ilman lisäeristeen lämpimälle puolelle asennettua höyrynsulkua. Puruseinissä lisäeristeen sisäpuolelle on syytä asentaa höyrysulku. Mineraalivillaseinässä höyrysulun tarve määräytyy tapauskohtaisesti, ts. siitä miten vanhan ja uuden rakenteen lämmönvastukset ja vesihöyryvastukset suhtautuvat toisiinsa. Kivirakenteisissa taloissa sisäpuolinen eristys voi lisätä ulkopinnan pakkasvaurioalttiatta. Ulkopuolinen lisäeristäminen ei yleensä aiheuta kosteusteknisiä ongelmia. Jos lisäeristäminen tehdään hyvin ohuena kerroksena vesihöyryä huonosti läpäisevästä lämmöneristeestä, voi tästä olla vähäisiä haittavaikutuksia. Yleensä käytännön lisäeristyspaksuudet ovat niin suuret ettei viimeksimainittuja haittoja ole odotettavissa. Laskennallisia ja kokeellisia tuloksia keskenään vertailtaessa todettiin niiden olevan varsin hyvin sopusoinnussa keskenään.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages114
ISBN (Print)951-38-2038-6
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number277
ISSN0358-5077

Keywords

  • thermal insulation
  • maintenance
  • buildings
  • moisture
  • diffusion

Cite this