Loppukäyttöenergian siirto ja jakelu: Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa VI

Elina Vähävihu, Yrjö Virtanen, Vesa Junttila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisu on osa Suomen energiantuotannon elinkaaritiedot -projektin (SEEP) dokumentointia. Julkaisu perustuu SEEP-projektin puitteissa tehtyyn diplomityöhön (Vähävihu 1995). Julkaisussa selvitetään Suomen sähkön, lämmön ja kaasun siirto- ja jakeluverkkojen ympäristöön liittyviä elinkaaritietoja. Lämpöverkoista tarkastellaan erityisesti kaukolämpöverkkoja ja kaasuverkoista maakaasuverkkoja. Tietokannan kehittämistä varten tehtiin kysely, jonka energiaverkko-osan raportointi kuului diplomityöhön. Täydentäviä tietoja verkoista hankittiin työryhmätyöskentelyn avulla merkittävimmiltä eri alojen yhteistyöelimiltä ja toiminnanharjoittajilta sekä puhelinhaastatteluin muun muassa tarvikkeiden valmistajilta. Tietolähteenä käytettiin myös kirjallisuutta. Sähköverkkoja on tarkasteltu pääosin kokonaisuutena, verkon osat on eritelty vain keskeisimmiltä osin. Maakaasuverkoissa siirto ja jakelu on erotettu selkeämmin. Kaukolämpöverkot on käsitelty yhtenä summaverkkona. Suomen sähköverkoille ovat ominaista suhteellisen pitkät siirtoetäisyydet. Maakaasuputkistoa luonnehtii uudehko tekniikka ja siitä johtuva rakenteiden tiiviys. Kaukolämpöverkot ovat tavallisesti kevytrakenteisia verrattuna joidenkin muiden maiden vastaaviin rakenteisiin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages128
ISBN (Print)951-38-4982-1
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1787
ISSN1235-0605

Keywords

 • energy
 • life cycles
 • assessments
 • data acquisition
 • databases
 • energy production
 • electric power plants
 • transmission
 • data
 • methods
 • district heating
 • gas heating
 • fuels
 • distribution systems
 • logistics
 • transportation
 • environmental technology

Cite this