Loppukäyttöenergian tuotanto: Suomen energiantuotannon elinkaaritietokanta - SEEP. Osa V

Yrjö Virtanen, Raija Askola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisu on osa laajempaa tutkimusta "Suomen energiantuotannon elinkaaritiedot-projekti" (SEEP). Loppukäyttöenergian tuotanto käsitellään erillisenä raporttina kuten polttoaineiden hankinta ja jalostus, polttoaineiden kuljetukset ja varastointi sekä loppukäyttöenergian siirtokin. SEEP -tietokantaan on koottu tietoja kaikista energiatuotteiden elinkaaren päävaiheista, poisluettuna energian käyttö. Tiedot on talletettu yksikköprosesseina, jotka ovat arvioita prosessien normaalissa toiminnassaan kuluttamista ja tuottamista aine- ja energiamääristä. Energiatuotteiden elinkaareen kuuluu lisäksi kaikki materiaalien valmistusketjut kuljetuksineen, jätehuoltojärjestelmät, materiaalien kierrätys sekä sivutuotteiden ja käytöstä vapautuvien tuotteiden uudelleenkäyttö. Näitä energiajärjestelmän ulkopuolisia osia SEEP -tietokanta ei sisällä. Liikennevälineillä tapahtuvien kuljetusten tietoja ei kannassa myöskään ole. Tässä raportissa käsitellään loppukäyttöenergian tuotannon elinkaaritietoja. SEEP -tietokanta rajoittuu loppukäyttöenergian tuotannon osalta Suomessa tapahtuvaan teolliseen tuotantoon. Teollisen tuotannon tehorajana on pidetty 1 MW:a, joskin tietokantaan on viety myös kaikki energiayhtiöiden ilmoittamat alle 1 MW tuotantoyksiköt. Pientuotanto, esimerkiksi kotitalouksissa, on siis rajattu tietokannan ulkopuolelle. Loppukäyttöenergian tuotannon syöte- ja tuotemallien teknologinen rajaus mukailee SEEP-tietokannassa kahden perusmuuttujan, tuotantotapauksen ja pääenergialähteen vaihtelua. Kaikkien SEEP-kyselytutkimuksessa esilletulleiden tuotantotapausten ja pääpolttoaineiden Suomessa käytössä olevat tai teknistaloudellisesti mahdolliset yhdistelmät on mallinnettu tietokantaan. Savukaasujen rikin poisto ei sisälly loppukäyttöenergia tuotantoprosessien malleihin. Uusiutuvista energiamuodoista ovat mukana vesivoima, aurinkosähkö ja -lämpö sekä tuulivoima. Kyselytutkimuksella saatiin hyvin tietoja kaikista tämän hetken tärkeinä pidetyistä päästöistä, so. CO2, SO2 ja NOx -päästöistä. Tietokantaa on lisäksi täydennetty toisista tietokannoista otetuilla arvoilla niin, että lopullinen kattavuus on huomattavasti kyselytutkimuksen vastauksia laajempi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages276
ISBN (Print)951-38-4981-3
Publication statusPublished - 1996
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1786
ISSN1235-0605

Keywords

 • energy
 • life cycles
 • assessments
 • data acquisition
 • databases
 • energy production
 • conversion
 • electric power plants
 • data
 • methods
 • models
 • information

Cite this