Low cost -asuntorakentaminen Kaakkois-Aasiassa

Esa Pukki, Asko Sarja

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kaakkois-Aasian maiden nopea väestönkasvu ja muutto kaupunkeihin edellyttävät kaupunkialueilla lukuisien asuntojen rakentamista lyhyessä ajassa. Tutkimuksen kohdemaissa Indonesiassa, Malesiassa ja Thaimaassa asuntorakentaminen on yleensä toteutettu perinteisin menetelmin. Asuntotuotannon merkittävä lisääminen kaupunkialueilla edellyttää onnistuakseen rakentamisen tietynasteista teollistamista, mutta tällöinkin tulee ottaa huomioon maan omien raaka-aineresurssien tehokas hyödyntäminen sekä työllistämiselle asetettavat vaatimukset. Suurin tarve asunnoista on juuri kaikkein pienituloisimmilla väestöryhmillä, joiden asuntotarve pyritään tyydyttämään alhaisin kustannuksin ja pelkistetyin rakenneratkaisuin toteutettavalla low cost -tuotannolla. Maiden hallituksilla on keskeinen asema low cost -asuntotuotannon ohjaamisessa. Tuotantomäärille asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet jotka eivät kuitenkaan toteudu kuin osittain resurssien puutteen vuoksi. Suurimpia esteitä suunnitelmien toteutumiselle asettavat rahoitus ja maanhankinta. Rakennusteknisesti edullisempiin ratkaisuihin päästäisiin nostamalla tuotannon teollistamisastetta. Tämä edellyttäisi kuitenkin rakennetyyppien yhtenäistämistä eli pisimmälle vietynä avoimen rakennusjärjestelmän luomista. Näin tuotannossa päästäisiin pidempiin sarjoihin, raaka-aineiden tehokkaampaan käyttöön ja alhaisempiin yksikkökustannuksiin. Tuotanto- ja rakennusteknisten ratkaisuiden tulee perustua materiaalikustannusten minimointiin hyödyntämällä paikallisia materiaaleja, teollisuuden sivutuotteita ja tarkoituksenmukaisia rakenteita. Rakennusprosessia voidaan nopeuttaa teollistamalla tuotantoa ja käyttämällä esivalmisteisia rakenneosia, jotka tehdään joko rakennusosatehtaassa tai projektikohtaisessa kenttätehtaassa. Ulkomaisen yrityksen menestyksellinen toiminta kohdemaiden low cost -rakennusmarkkinoilla edellyttää etabloitumista maahan ja hyvää paikallista kumppania ainakin silloin, kun harjoitetaan urakointia. Muita yrityksen tuotteita voivat olla suunnittelu ja tuotantoteknologiaan perustuva tietämys. Urakointitoiminnassa ulkomaisen yrityksen osuutena tulee olemaan riskien jakaminen, teknologian siirto, projektien ohjaus ja johto, rahoituksen järjestäminen ja mahdollisesti myös koulutus. Varsinainen rakennustyö toteutetaan yleensä paikallisilla aliurakoitsijoilla. Teknologiaosaamiseen liittyviä tuotteita voisivat olla mm. rakennusmateriaali- ja rakennusosatehtaat, muotti- ja elementtijärjestelmät seka rakennuskoneet. Tehdastoimitusten yhteydessä myyjät saattavat saada kokonaisvastuun investointiprojektin toteutuksesta, siis rahoituksesta, osallistumisesta osakepääomaan sekä varsinkin uusien tuotteiden osalta markkinoinnista ja sen tukitoimista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages70
ISBN (Print)951-38-3213-9
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number554
ISSN0358-5077

Keywords

  • low-cost houses
  • building construction
  • housing production
  • Asia
  • industrial engineering
  • building systems
  • prefabrication

Cite this