Lujan betonin käyttöiän arvioiminen pintavaurion etenemisen perusteella

Sven Pihlajavaara, Esko Pihlman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Esitetty käyttöiän arviointimenetelmä perustuu lujuusluokaltaan 30-100 MPa:n betonien pintakerroksen vaurioitumiseen ajan myötä eri rasitusluokissa. Vaikka eri sementeistä tai seossementeistä vahvistetuilla betoneilla on varsinkin alkuvuosina säilyvyyseroja, ei näitä eroja ole tässä julkaisussa otettu huomioon. Alempien lujuusluokkien betonin käyttö on katsottu vanhanaikaiseksi tähdättäessä pitkäikäiseen betoniin. Yleensä betonien kesto- tai käyttöikä on yhdestä vuodesta miljoonaan vuoteen riippuen ympäristöstä, betonin lujuudesta ja betonin sallitusta vaurioitumisasteesta. Arkeologisten ja nykyaikaisten tietojen analyysi sekä vaurioitumisimallien soveltaminen ovat mahdollistaneet betonin pitkäaikaissäilyvyyden järkevän arvioinnin. Betonin suuri tiivistyminen useita suuruusluokkia betonin lujuuden kasvaessa aiheuttaa betonin käyttöiän suuren kasvun. Huono suunnittelu, huono betoni ja epärealistiset tai asettamattomat käyttötavoitteet sekä vaurioseurannan ja huollon puute voivat johtaa ennakoitua merkittävästi lyhyempiin käyttöikiin, kun betoniin kohdistuu voimakkaita ympäristörasituksia. Toisin sanoen syynä epäonnistumisiin on ollut välinpitämättömyys rakennuttajan, omistajan ja käyttäjän pitkäjänteisistä eduista. Tämä tutkielma on myös esimerkki ilmiöiden selittämiseen liittyvästä mallin, tässä erityisesti betonin säilyvyysmallin, rakentamisesta. Niin kuin monet mallit, esitetty malli on yksi kehitysvaiheen malleista, jotka pyrkivät saamaan järjestystä ja loogisuutta monen muuttujan ilmiömaailmaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages50
ISBN (Print)951-38-3977-X
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number730
ISSN0358-5077

Keywords

 • high strength concretes
 • concrete structures
 • strength
 • service life
 • estimating
 • deterioration
 • damage
 • degradation
 • durability
 • surfaces
 • surface defects
 • analyzing
 • environments
 • permeability

Cite this