Luonnonkiviteollisuuden markkinat vuonna 2002

Markku Riihimäki, Kati Mikkola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kiviteollisuusliitto ry:n ja Tekesin KIVI-teknologia- ja kehittämisohjelman tavoitteena on saada kiviteollisuuden liikevaihto 270 miljoonaan euroon sekä lisätä kivituotteiden vienti 168 miljoonaan euroon vuoden 2005 loppuun mennessä. Lisäksi alalle on tarkoitus luoda pysyvää tutkimustoimintaa sekä luoda Suomen kiviteollisuudesta alan tieto- ja informaatioteknologian johtava hyödyntäjämaa. VTT on luonut seurantamittarit ja järjestelmän KIVI-teknologia- ja kehittämisohjelman määrällisille tavoitteille vuonna 2000, ohjelman vaikuttavuuden seurantaan. Seurantamittareiden lähtökohdaksi määriteltiin kivitoimialan keskeiset tuotantoa ja ulkomaankauppaa koskevat tunnusluvut vuodelta 1998. Tässä tutkimuksessa KIVI-teknologia- ja kehittämisohjelma määrällisiä tavoitteita tarkastellaan luotu-jen mittareiden avulla. VTT:n tehtävänä oli selvittää luonnonkiviteollisuuden tuotteiden tuotannon arvoa, määrää ja tuotteiden käyttöä Suomessa sekä ulkomaankauppaa. Tutkimuksessa tehtiin kysely kivitoimialan yrityksille, jonka avulla selvitettiin mm. alan yritysten tuotantoa, tuotteita ja odotuksia. Luonnonkiviteollisuuden markkinat vuonna 2002 -julkaisu antaa poikkileikkauksen Suomen luonnonkiviteollisuudesta, tuotteista ja tuoteryhmistä. Julkaisussa tuodaan esille kattavasti eri tuotteiden ja tuoteryhmien osuus koko kivitoimialasta.
Original languageFinnish
Place of PublicationTampere
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages71
ISBN (Print)952-5004-44-9
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • natural stone
  • markets
  • building materials
  • export
  • import
  • Finland
  • construction industry

Cite this