Luonnonkuitulujitettujen muovikomposiittien tutkimus ja opetuksen kehittäminen

Kirsti Ilomäki, Kari Dufva, Petri Jetsu

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää luonnonkuitukomposiittien materiaali- ja tuotan-toteknologiaa, joka mahdollistaa kokonaan uusien sovellusten synnyttämisen sekä olemassa olevien tuotteiden ja menetelmien parantamisen. Tutkimuksessa on selvitetty luonnonkuitu-jen käyttöä teknisesti ja rakenteellisesti vaativissa tuotteissa ja rakenteissa. Useilla eri teolli-suuden aloilla lopputuotteiden, komponenttien ja materiaalien tulee täyttää määritellyt vaa-timukset ja ominaisuudet. Kuitujen, lujitteiden ja matriisimateriaalien tutkimuksen kautta voidaan saavuttaa riittävät tekniset, ja erityisesti mekaaniset ominaisuudet omaavia kompo-siittituotteita. Kehittämistavoitteena on ollut materiaalitekniikan koulutusohjelman monia-laisuuden lisääminen ja toisaalta komposiittiosaamisen vahvistaminen niin opetuksen kuin tutkimuksen hyödynnettäväksi. Materiaalikehityksen tuloksena teollisesti hyödynnettävien lujitemateriaalien käytettävyyden lisääntyminen ja uudet sovellusmahdollisuudet tuodaan opintokokonaisuuteen. Tuloksena on aihepiiriin liittyvien materiaalien, tuotteiden ja tuo-teideoiden testausmahdollisuuden parantuminen komposiittilaboratorion palvelutarjonnan monipuolistuessa. Projektin avulla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua materiaalien kehitystyöhön projektimuotoisessa työskentelyssä. Projekti on tehty osin yhteistyössä Jy-väskylässä toimivan VTT:n toimipisteen kanssa. Tässä raportisa esitelläänn tutkimusprojek-tissa tehtyjä toimenpiteitä ja tuloksia.
Original languageFinnish
PublisherMikkelin ammattikorkeakoulu
Number of pages57
ISBN (Print)978-951-588-433-6
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesMikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia ja raportteja
Volume90

Keywords

  • natural fibre
  • fibre reinforcement
  • composite

Cite this