Luotettavuusdatan käsittely. Osa 1. Menetelmät

Tapio Huovinen, Urho Pulkkinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan luotettavuusdatan joitakin käsittelymenetelmiä. Jokainen luku muodostaa oman kokonaisuutensa, ts. johonkin lukuun tutustuminen ei edellytä edellisen luvun sisällön tuntemista. Julkaisu sisältää lyhyitä esimerkkejä, jotka auttavat lukijaa omaksumaan nopeammin ko. tilanteeseen sopivan menetelmän ja soveltamisehdot. Käsiteltäessä ei-parametrisiä menetelmiä luodaan ensin yleiskatsaus menetelmiin, tehdään ero sensuroidun ja sensuroimattoman aineiston välillä, käsitellään erityyppisiä todennäköisyysjakauman tunnuslukujen estimaattoreita sekä näiden eroavuuksia eri aineistojen välillä. Aineistojen ei-parametrisessä vertailussa mainitaan muutama keskeinen ei-parametrinen menetelmä sekä selostetaan niiden soveltaminen kuhunkin tapaukseen. Parametrisistä menetelmistä pureudutaan matemaattisiin mallehin liittyvien todennäköisyysjakaumien tuntemattomien parametrien estimointiin mainiten näihin liittyvät menetelmät sekä menetelmien vaarat. Käytännön tarpeita varten on otettu mukaan ns. testauskaaviot. Kunkin kaavion kohdalla tehdään selkoa tilanteista, joihin ne sopivat sekä mainitaan estimaattorit ja luottamusvälit. Lopussa luodaan katsaus trendianalyysiin ja selvitetään siihen läheisesti kuuluvat Spearmanin ja Kendallin korrelaatiokertoimet sekä niiden testaus. Liitteinä ovat tilastolliset taulukot, jakaumat, joissa mainitaan jakauman arvojoukko, tiheysfunktio, kertymäfunktio, odotusarvo, varianssi sekä mahdollinen k. origomomentti. Liiteosan päättää käsiteluettelo, jossa eri otsakkeen alla ovat todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen käsitteet, jotka on edelleen hajautettu otoksiin liittyviin, estimointiin liittyviin ja testaukseen liittyviin käsitteisiin. Käsiteluettelo auttaa lukijaa nopeasti selvittämään eri käsitteiden oleelliset piirteet.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages117
ISBN (Print)951-38-2197-8
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number430
ISSN0358-5085

Keywords

  • reliability
  • mathematical prediction
  • estimating

Cite this