Luotettavuusjohtaminen työkoneteollisuudessa

Translated title of the contribution: Dependability management in mobile work machine industry

Tero Välisalo, Veikko Rouhiainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työkoneissa luotettavuus merkitsee koneen häiriötöntä toimintaa halutulla toimintajaksolla. Käyttövarmuuden paraneminen tarkoittaa koneiden käytettävyyden paranemista, kunnossapidon suunnitelmallisuutta ja parempaa tuottavuutta. Käyttövarmuuden optimointi on tärkeä kilpailutekijä sekä koneen käyttäjälle että konevalmistajalle. Käyttövarmuus muodostuu IEC-standardien mukaan kolmesta tekijästä: toimintavarmuudesta, kunnossapidettävyydestä ja kunnossapitovarmuudesta. Toimintavarmuus on se käyttövarmuuden osatekijä, joka yleisimmin mielletään luotettavuudeksi. Toimintavarmuudella tarkoitetaan koneen ominaisuutta toimia vikaantumatta mahdollisimman pitkään. Kunnossapidettävyys kuvaa koneen huollettavuusominaisuuksia eli käytännössä koneelle tehtävien huolto- ja korjaustöiden helppoutta. Kunnossapitovarmuus ei ole varsinaisesti tuoteominaisuus, vaan se on konetta ylläpitävän organisaation kyky saattaa järjestelmä vian jälkeen käyttökuntoon. Uutta pontta luotettavuuden järjestelmälliselle kehittämiselle antaa suuntaus, jossa työkonevalmistaja yhä enemmän vastaa koneidensa toiminnasta varsinaisella käyttöpaikalla. Huoltosopimuksien avulla laitteen loppukäyttäjä keskittyy omalle erikoisosaamisalueelleen. Konevalmistajan kannalta tilanne on uusi, koska valmistajan tulee tämän jälkeen osata hinnoitella tuotteen ja sen ylläpidon muodostama kokonaisuus kannattavasti. Lisäksi valmistajan pitää pystyä osoittamaan, että huoltosopimuksen avulla saatu koneiden tuottavuuden kasvu riittää kattamaan asiakkaalle huoltosopimuksesta aiheutuvat kustannukset. Tässä tilanteessa konevalmistajan on tiedettävä tarkasti oman tuotteensa käyttövarmuuden taso ja kunnossapitotoiminnan tehokkuus, jotta toiminta olisi pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Luotettavuusjohtaminen muistuttaa hyvin läheisesti laatujohtamista. Luotettavuusjohtamisen avulla tuotteen luotettavuusominaisuudet pyritään pitämään hallinnassa koko elinkaaren ajan. Luotettavuusjohtamisen avulla edellisistä tuotesukupolvista saadut käyttökokemukset hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti uuden tuotteen suunnittelussa, ja samalla tuote suunnitellaan siten, ettei uusia luotettavuusongelmia pääse syntymään. Luotettavuusjohtamisjärjestelmä ei ole eikä saa olla erillinen järjestelmä, vaan sen tulee integroitua valmistajan tapaan toimia omalla erikoisalallaan. Luotettavuusjohtamisjärjestelmän rakenneosien ja tehtävien tulee olla kuin mitä tahansa normaaleja tehtäviä tuotekehitys- tai tukitoimintojen kehitysprosesseissa.
  Translated title of the contributionDependability management in mobile work machine industry
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages67
  ISBN (Electronic)951-38-5761-1
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2061
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • dependability
  • reliability performance
  • maintainability performance
  • quality management
  • work machine sector
  • trouble-free functioning

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Dependability management in mobile work machine industry'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this