Luovuudesta ja luovuuden välineiden mahdollisuudesta: Viisi eri näkökulmaa

Markku Norvasuo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tietotekniikan yhdeksi sovelluskohteeksi on ehdotettu luovuutta edistävien välineiden kehittämistä. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu ehdotuksen pohjalla olevaa nk. mentalistista luovuuskäsitystä. Mentalismi selittää luovuuden sisäisten henkisten (mentaalien) tapahtumien kuten assosiaatioiden aiheuttamaksi. Toisaalta mentalismin rinnalle on valittu neljä muuta luovuuden tulkintatapaa, jotka on nimetty 'analyyttis -sosiaaliseksi', 'dialektis- systeemiseksi', 'itserefleksien' ja 'nihilistiseksi' näkökulmaksi. Eri näkemyksiä vertailemalla on pyritty selvittämään, millä tavalla ja miksi luovuus on vaikeasti lähestyttävä käsite, vaikka sillä olisikin käsitteenä merkitystä ja arvoa. Kirjoitus korostaa erityisesti sitä eroa, joka vallitsee luovuuden käsitteen soveltamisen ja luovuuden mentalististen teorioiden välillä. Analyysissa sovelletaan näkemystä, jonka mukaan mentalistiset teoriat perustuvat luovuuden kansanomaiseen, arkikokemuksesta lähtevään tulkintaan. Tämä tulkinta vie kuitenkin väärille jäljille. Koska kysymys on myös tulkintojen tasosta, ongelmana ei välttämättä ole itse mentalistinen teoria vaan sen esittämä historian tulkinta. Mentalismin arvioinnilla on kuitenkin vaikutusta luovuuden välineiden kehittämiseen ja jo olemassa olevien välineiden arviointiin. Kirjoituksessa pohditaankin, missä yhteyksissä puhe luovuuden välineistä voisi olla mielekästä ja mihin tulisi kiinnittää huomiota välineiden kehittämisessä. Ongelmallisia ovat mm. ne kriteerit, joiden perusteella erotetaan työn sisällöllinen ja muodollinen (syntaktinen) puoli. Luovuuden välineiden tulisi vaikuttaa niihin tekijöihin, joiden perusteella arvioidaan jonkin alan työn merkitystä ja edistymistä. Sikäli kun luovuuden välineistä puhuminen yleensä on tarpeen, välineiden kehittämisen perustaksi ehdotetaan kolmea ongelmaa: tietojärjestelmien kommunikaatiolle ja tiedon saannille asettamia esteitä, sovellusalan edistämisen kannalta ongelmallisia kysymyksiä ja toiminnan kannalta kriittisiä resursseja.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages74
ISBN (Print)951-38-4004-2
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1271
ISSN0358-5085

Keywords

 • creativity
 • tools
 • computerized simulation
 • computers
 • utilization
 • reasoning
 • theories
 • analyzing
 • association (learning)
 • comparison
 • evaluation
 • criteria
 • information

Cite this