LVI-automaatiolaitteiden emulaattoritestauksen testausmenettely ja sen soveltaminen

Translated title of the contribution: A method for testing of HVAC automation equipment using the emulator and the application of the method

Satu Kärki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Emulaattori on reaaliajassa toimiva energiantuottolaitteiden ja LVI-automaatiolaitteiden testaus- ja tutkimuslaitteisto. Se koostuu osaksi todellisista, fyysisistä osista ja osaksi tietokoneella kuvatuista malleista. Emulaattorin rakenteen määräävät testaustarpeet, mutta automaatiolaitteita testattaessa säädettävä prosessi on yleensä numeerisesti mallinnettu. Emulaattori soveltuu käytettäväksi testaukseen, tuotekehitykseen, koulutukseen, automaatiolaitteiden viritykseen, vikatilanteiden jäljittelyyn sekä prosessilaitteiden kuormitustesteihin ja suorituskykymittauksiin. Tässä raportissa esitetään testausmenettely LVI-automaatiolaitteiden emulaattoritestaukseen ja sovelletaan sitä kahden vaihtoehtoisen IV-koneen asetusarvosäätöstrategian vertailemiseen. Testausmenettelyssä kuvataan testauksen eteneminen vaihe vaiheelta prosessien määrittämisestä automaatiolaitteen toiminnan arviointiin. LVI-automaatiolaitteiden emulaattoritestausta varten kehitettiin painokerroinpohjainen arviointimenetelmä automaatiolaitteiden laatuluokitukseen sekä apuvälineeksi rakennuttajille ja suunnittelijoille helpottamaan eri valmistajien, esitetyllä menetelmällä testattujen, tuotteiden vertailua. Arviointimenetelmä on tarkoitettu ensisijaisesti testauskäyttöön, mutta sitä voidaan käyttökokemusten lisääntyessä mahdollisesti käyttää myös muihin tarkoituksiin kehitettävien arviointimenetelmien pohjana. Lähtökohtana arviointimenetelmän kehittämisessä käytettiin kansainvälisessä kirjallisuudessa esiintyviä arviointimenetelmiä ja -kriteereitä. Arviointimenetelmässä automaatiolaitetta arvioidaan viiden pääkriteerin perusteella, jotka ovat yksikköprosessien säätö, asetusarvosäätö, käyttöliittymä, ala-asemalaitteisto ja sovellusohjelmisto. Lisäksi kukin pääkriteeri jakautuu alakriteereihin. Sekä pääkriteereille että alakriteereille määritettiin kyselytutkimuksella niiden tärkeyttä kuvaava painokerroin. Jokaiselle arvioitavalle ominaisuudelle annetaan hyvyyttä kuvaavat pisteet erillisillä arviointiasteikoilla. Tämän jälkeen painokertoimien avulla saadaan eri kriteereille loppupisteet, joita verrataan viisiportaiseen luokitusasteikkoon. IV-koneen asetusarvosäätöstrategioiden vertailutesteissä testausmenettelyn todettiin etenevän loogisessa, helposti noudatettavissa olevassa järjestyksessä. Vertailutestien tulokset analysoitiin sekä perinteisellä tavalla graafisten käyrien ja tilastollisten suureiden avulla että kehitetyllä arviointimenetelmällä. Molemmilla analysointitavoilla päädyttiin samansuuntaisen lopputulokseen, joten ainakin näiden testien perusteella kehitetty arviointimenetelmä antaa melko luotettavan kuvan automaatiolaitteen säätöominaisuuksista.
Translated title of the contributionA method for testing of HVAC automation equipment using the emulator and the application of the method
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages156
ISBN (Print)951-38-4329-7
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1435
ISSN1235-0605

Keywords

 • emulators
 • HVAC
 • automation
 • automatic control equipment
 • measurement
 • comparison
 • criteria
 • computer programs
 • simulation
 • test facilities
 • test equipment
 • utilization
 • evaluation
 • models
 • descriptions
 • air conditioning
 • heating equipment
 • ventilation
 • energy

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A method for testing of HVAC automation equipment using the emulator and the application of the method'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this