LVI-järjestelmien säädön toiminnan tarkistaminen

Translated title of the contribution: The on-site inspection of HVAC-control systems

Risto Kosonen, Päivi Laitila, Riku Bitter, Tuomas Laine, Raimo Lahdenperä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Projektin tavoitteena on ollut kehittää ilmastoinnin ja lämmityksen säätöjärjestelmien toiminnan tarkistusmenettelyä, joka pääasiassa soveltuu olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi menettelyä voidaan käyttää vastaanottovaiheessa järjestelmien toiminnan analysointiin.Menettely on yhdenmukainen olemassa oleviin standardeihin ja suosituksiin. Tässä projektissa on kuitenkin tarkasteltu säädön testausta laaja-alaisemmin. Erityistä huomiota on kiinnitetty mittausjärjestelyihin ja testauksen suorittamiseen käytännössä. Projektissa on tutkittu säädön testausta kahdessa koekohteessa. Tässä vaiheessa menettely on rajoitettu koskemaan vakioilmavirtaisen ilmastointikoneen ja kaukolämpökeskuksen prosessi- ja säätölaitteita. Tarkistusmenettelyn kehittämisen lähtökohtana oli, että siinä käytettävä mittauslaitteisto voisi olla joko erillinen järjestelmään kiinnitettävä mittauslaitteisto (esim. datalogger) tai soveltuvin osin kiinteistön oma valvontajärjestelmä.Tarkistusmenettely on luokiteltu perustasoon ja ja korkeaan tasoon. Perustason testaus voidaan suorittaa kiinteistön omalla valvontajärjestelmällä, kun taas korkean tason testaus vaatii erillisen tiedonkeruulaitteiston käyttämistä. Tutkimuksessa tuodaan esiin edellä mainittujen mittausjärjestelyjen etuja ja haittoja. Projektissa on määritelty tyypillisimpiä LVI-säätöjärjestelmien virhetilanteita ja niiden mahdollisia syitä. Raporttiin on kerätty analyysi kenttämittauksissa havaituista virheistä yhteensä yli sadasta rakennuksesta kahdeksan vuoden ajalta. Tyypillisimpiä säätöjärjestelmien vikoja ovat säätölaitteiden virheellinen viritys, anturien kalibrointivirheet ja sovellusohjelmissa esiintyneet virheet. Säätimien viritysarvoja muuttamalla saadaan järjestelmä useimmiten toimimaan jo täysin hyväksyttävästi, jopa erinomaisesti. Rakennuksen säätö- ja valvontajärjestelmät eivät täysin korvaa erillisen mittauslaitteiston käyttöä. Mikäli testauksilta vaaditaan korkeaa luotettavuutta, tulee käyttää erillistä tarkkuusmittauslaitteistoa. DDC-järjestelmää käytettäessä pitää varmistaa järjestelmän ominaisuudet, jotta mm. mittausseurannan näytteenottoväli on riittävän tiheä ja jotta siitä saadaan tarpeellisia tulostuksia. Niin ikään anturien toiminta tulee tarkistaa. Testausmenettelyn sisältö eri toimintatilanteissa on yksityiskohtaisesti kuvattu taulukoissa, jotka ovat raportin liitteinä. Raportissa tuodaan esiin näkemyksiä jatkokehitystarpeista.
Translated title of the contributionThe on-site inspection of HVAC-control systems
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages63
ISBN (Print)951-38-4744-6
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1629
ISSN1235-0605

Keywords

 • buildings
 • HVAC
 • air conditioning
 • control equipment
 • classifications
 • field tests
 • inspection
 • district heating
 • distribution systems
 • failure
 • office buildings
 • public buildings

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The on-site inspection of HVAC-control systems'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this