Männyn ja kuusen murtumissitkeyden määrittäminen CT-koekappaleilla

Kirsti Wright

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Murtumismekaniikan soveltamisesta puuhun on aikaisemmin tehty kirjallisuustutkimus, jossa todetaan menetelmästandardien puuttuvan. Nyt tutkitaan metalleille olemassaolevan standardin soveltuvuutta puun murtumissitkeyden Kic määrittämiseen. Koekappaleiden valintaan ja otosten muodostamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta saataisiin koko Suomen puutavaraa edustavia arvoja. Männyn osalta tulosta voidaan pitää onnistuneena. Sen sijaan kuusen koeaineisto ryhmittyy epäedullisesti, eikä tulos ole edustava. Männyn murtumissitkeys on murtumistapauksittain Kicrl = 363 kNm -3/2, Kictl = 327 kNm -3/2, Kictr = 288 kNm -3/2, Kictr = 205 kNm -3/2. Normaalitiheän kuusen murtumissitkeys on Kicrl = 305 kNm -3/2. Variaatiokertoimet olivat noin 10 %. Koekappaleiden kosteus oli keskimäärin 19 %. Männyn murtumissitkeys on suoraan verrannollinen tiheyteen RL- ja TL-tapauksissa. Verrannollisuuskerroin on riippuvainen vuosirengaskulmasta, vuosirengasvälistä, kosteudesta ja koosta, jonka vaikutus on näistä heikoin. Kesäpuuprosentilla ei ollut vaikutusta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages97
ISBN (Print)951-38-2483-7
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number387
ISSN0358-5077

Keywords

  • wood products
  • fracture toughness
  • clear wood
  • strength

Cite this