Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä

Marja Rosenberg, Virpi Britschgi, Minna Halonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimus tehtiin postikyselyllä Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouksille. Vastausaktiivisuus oli Mäntsälässä 25 % ja Pukkilassa 15 %. Kyselylomake oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kysymykset koskivat työ- tai opiskelumatkoja ja toinen osa koski vapaa-ajan matkoja. Työ- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin saatiin yhteensä 1 679 vastausta ja ainoastaan vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin 1 759 vastausta. Työ- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista enemmistö (62 %) oli naisia. Kaikista vastaajista 74 %:lla oli omassa käytössään henkilöauto. Vastaajista 1333 mäntsäläläistä ilmoitti työpaikkansa osoitteen niin tarkasti, että se saatiin paikannettuja kartalle. Vastaajista 618 kävi töissä Helsingissä, Vantaalla 217, Keravalla 73, Järvenpäässä 158 ja Lahdessa 45. Pukkilalaisista vastaajista Helsingissä kävi töissä 34 henkilöä, Vantaalla 10, Keravalla 6 ja Lahdessa 6. Mäntsälässä asuvista vastaajista 60 % asui korkeintaan 5 kilometrin etäisyydellä Mäntsälän asemasta. Pukkilassa asuvilla matka asemalle oli 11–20 km 41 % vastaajista ja yli 20 km 59 % vastaajista. Työ- tai opiskelumatkoilla henkilöauton kulkutapaosuus oli 79 % Mäntsälässä asuvien ja 87 % Pukkilassa asuvien osalta. Suurin osa työmatkoista ajoittuu aamulla klo 6–8 välille ja iltapäivällä klo 15–17 välille. Parhaat junien lähtöajat osuivat siten näihin samoihin aikoihin. Aamulla klo 7–7.15 sai eniten vastauksia junien lähtöajoiksi Mäntsälästä Helsinkiin. Iltapäivällä junien lähtöajat klo 16–16.45 olivat suosituimpia. Vastaajista 47 % mäntsäläläisistä ja 41 % pukkilalaisista vastasi käyttävänsä junaa työ- tai opiskelumatkoillaan varmasti tai todennäköisesti. Junan käyttöön vaikuttaa eniten riittävä vuorotarjonta ja lyhyt matka-aika. Junan käyttäjistä 87 % suuntaisi matkansa Helsingin suuntaan ja 13 % Lahden suuntaan. Vastaajista 14 % käyttäisi Haarajoen asemaa ja 86 % Mäntsälän asemaa. Mäntsälän ja Haarajoen asemien välillä ilmoitti matkustavansa noin 100 vastaajaa. Mäntsälän asemalla vastasi talvella tulevansa linja-autolla 33 % Mäntsälässä asuvista ja 69 % Pukkilassa asuvista.. Kesällä linja-auton osuus oli vastaavasti 19 % ja 58 %. Oman auton käyttäjiä liityntämatkalla Mäntsälän asemalle oli noin kolmannes vastaajista. Yli 40 % vastaajista ei käyttäisi liityntäyhteyksiä junalta, noin 35 % käyttäisi Helsingissä liityntää (metro, raitiovaunu, bussi, juna), noin 10 % Vantaalla ja noin 6 % Keravalla ja Lahdessa. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista noin puolet vastasi käyttävänsä junaa muutamia kertoja vuodessa. Vain 6 % vastasi, ettei aio käyttää junaa. Junan käyttäjämääräksi Mäntsälän ja Haarajoen asemilla voidaan arvioida olevan noin 2 000–2 800 matkustajaa vuorokaudessa molemmissa suunnissa yhteensä. Säännöllisiä junan käyttäjiä tulisi Mäntsälästä ja Pukkilasta tutkimuksen mukaan yhteensä noin 800 matkustajaa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages39
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE1891/05

Cite this

Rosenberg, M., Britschgi, V., & Halonen, M. (2005). Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tutkimusraportti, No. RTE1891/05
Rosenberg, Marja ; Britschgi, Virpi ; Halonen, Minna. / Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2005. 39 p. (VTT Tutkimusraportti; No. RTE1891/05).
@book{a1e6f381c9c747f08c03b32dbd69a374,
title = "M{\"a}nts{\"a}l{\"a}n ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteest{\"a}",
abstract = "Tutkimus tehtiin postikyselyll{\"a} M{\"a}nts{\"a}l{\"a}n ja Pukkilan kotitalouksille. Vastausaktiivisuus oli M{\"a}nts{\"a}l{\"a}ss{\"a} 25 {\%} ja Pukkilassa 15 {\%}. Kyselylomake oli jaettu kahteen osaan. Ensimm{\"a}isess{\"a} osassa kysymykset koskivat ty{\"o}- tai opiskelumatkoja ja toinen osa koski vapaa-ajan matkoja. Ty{\"o}- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin saatiin yhteens{\"a} 1 679 vastausta ja ainoastaan vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin 1 759 vastausta. Ty{\"o}- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista puolet oli naisia ja puolet miehi{\"a}. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista enemmist{\"o} (62 {\%}) oli naisia. Kaikista vastaajista 74 {\%}:lla oli omassa k{\"a}yt{\"o}ss{\"a}{\"a}n henkil{\"o}auto. Vastaajista 1333 m{\"a}nts{\"a}l{\"a}l{\"a}ist{\"a} ilmoitti ty{\"o}paikkansa osoitteen niin tarkasti, ett{\"a} se saatiin paikannettuja kartalle. Vastaajista 618 k{\"a}vi t{\"o}iss{\"a} Helsingiss{\"a}, Vantaalla 217, Keravalla 73, J{\"a}rvenp{\"a}{\"a}ss{\"a} 158 ja Lahdessa 45. Pukkilalaisista vastaajista Helsingiss{\"a} k{\"a}vi t{\"o}iss{\"a} 34 henkil{\"o}{\"a}, Vantaalla 10, Keravalla 6 ja Lahdessa 6. M{\"a}nts{\"a}l{\"a}ss{\"a} asuvista vastaajista 60 {\%} asui korkeintaan 5 kilometrin et{\"a}isyydell{\"a} M{\"a}nts{\"a}l{\"a}n asemasta. Pukkilassa asuvilla matka asemalle oli 11–20 km 41 {\%} vastaajista ja yli 20 km 59 {\%} vastaajista. Ty{\"o}- tai opiskelumatkoilla henkil{\"o}auton kulkutapaosuus oli 79 {\%} M{\"a}nts{\"a}l{\"a}ss{\"a} asuvien ja 87 {\%} Pukkilassa asuvien osalta. Suurin osa ty{\"o}matkoista ajoittuu aamulla klo 6–8 v{\"a}lille ja iltap{\"a}iv{\"a}ll{\"a} klo 15–17 v{\"a}lille. Parhaat junien l{\"a}ht{\"o}ajat osuivat siten n{\"a}ihin samoihin aikoihin. Aamulla klo 7–7.15 sai eniten vastauksia junien l{\"a}ht{\"o}ajoiksi M{\"a}nts{\"a}l{\"a}st{\"a} Helsinkiin. Iltap{\"a}iv{\"a}ll{\"a} junien l{\"a}ht{\"o}ajat klo 16–16.45 olivat suosituimpia. Vastaajista 47 {\%} m{\"a}nts{\"a}l{\"a}l{\"a}isist{\"a} ja 41 {\%} pukkilalaisista vastasi k{\"a}ytt{\"a}v{\"a}ns{\"a} junaa ty{\"o}- tai opiskelumatkoillaan varmasti tai todenn{\"a}k{\"o}isesti. Junan k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n vaikuttaa eniten riitt{\"a}v{\"a} vuorotarjonta ja lyhyt matka-aika. Junan k{\"a}ytt{\"a}jist{\"a} 87 {\%} suuntaisi matkansa Helsingin suuntaan ja 13 {\%} Lahden suuntaan. Vastaajista 14 {\%} k{\"a}ytt{\"a}isi Haarajoen asemaa ja 86 {\%} M{\"a}nts{\"a}l{\"a}n asemaa. M{\"a}nts{\"a}l{\"a}n ja Haarajoen asemien v{\"a}lill{\"a} ilmoitti matkustavansa noin 100 vastaajaa. M{\"a}nts{\"a}l{\"a}n asemalla vastasi talvella tulevansa linja-autolla 33 {\%} M{\"a}nts{\"a}l{\"a}ss{\"a} asuvista ja 69 {\%} Pukkilassa asuvista.. Kes{\"a}ll{\"a} linja-auton osuus oli vastaavasti 19 {\%} ja 58 {\%}. Oman auton k{\"a}ytt{\"a}ji{\"a} liitynt{\"a}matkalla M{\"a}nts{\"a}l{\"a}n asemalle oli noin kolmannes vastaajista. Yli 40 {\%} vastaajista ei k{\"a}ytt{\"a}isi liitynt{\"a}yhteyksi{\"a} junalta, noin 35 {\%} k{\"a}ytt{\"a}isi Helsingiss{\"a} liitynt{\"a}{\"a} (metro, raitiovaunu, bussi, juna), noin 10 {\%} Vantaalla ja noin 6 {\%} Keravalla ja Lahdessa. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista noin puolet vastasi k{\"a}ytt{\"a}v{\"a}ns{\"a} junaa muutamia kertoja vuodessa. Vain 6 {\%} vastasi, ettei aio k{\"a}ytt{\"a}{\"a} junaa. Junan k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}m{\"a}{\"a}r{\"a}ksi M{\"a}nts{\"a}l{\"a}n ja Haarajoen asemilla voidaan arvioida olevan noin 2 000–2 800 matkustajaa vuorokaudessa molemmissa suunnissa yhteens{\"a}. S{\"a}{\"a}nn{\"o}llisi{\"a} junan k{\"a}ytt{\"a}ji{\"a} tulisi M{\"a}nts{\"a}l{\"a}st{\"a} ja Pukkilasta tutkimuksen mukaan yhteens{\"a} noin 800 matkustajaa.",
author = "Marja Rosenberg and Virpi Britschgi and Minna Halonen",
year = "2005",
language = "Finnish",
series = "VTT Tutkimusraportti",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "RTE1891/05",
address = "Finland",

}

Rosenberg, M, Britschgi, V & Halonen, M 2005, Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä. VTT Tutkimusraportti, no. RTE1891/05, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä. / Rosenberg, Marja; Britschgi, Virpi; Halonen, Minna.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2005. 39 p. (VTT Tutkimusraportti; No. RTE1891/05).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä

AU - Rosenberg, Marja

AU - Britschgi, Virpi

AU - Halonen, Minna

PY - 2005

Y1 - 2005

N2 - Tutkimus tehtiin postikyselyllä Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouksille. Vastausaktiivisuus oli Mäntsälässä 25 % ja Pukkilassa 15 %. Kyselylomake oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kysymykset koskivat työ- tai opiskelumatkoja ja toinen osa koski vapaa-ajan matkoja. Työ- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin saatiin yhteensä 1 679 vastausta ja ainoastaan vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin 1 759 vastausta. Työ- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista enemmistö (62 %) oli naisia. Kaikista vastaajista 74 %:lla oli omassa käytössään henkilöauto. Vastaajista 1333 mäntsäläläistä ilmoitti työpaikkansa osoitteen niin tarkasti, että se saatiin paikannettuja kartalle. Vastaajista 618 kävi töissä Helsingissä, Vantaalla 217, Keravalla 73, Järvenpäässä 158 ja Lahdessa 45. Pukkilalaisista vastaajista Helsingissä kävi töissä 34 henkilöä, Vantaalla 10, Keravalla 6 ja Lahdessa 6. Mäntsälässä asuvista vastaajista 60 % asui korkeintaan 5 kilometrin etäisyydellä Mäntsälän asemasta. Pukkilassa asuvilla matka asemalle oli 11–20 km 41 % vastaajista ja yli 20 km 59 % vastaajista. Työ- tai opiskelumatkoilla henkilöauton kulkutapaosuus oli 79 % Mäntsälässä asuvien ja 87 % Pukkilassa asuvien osalta. Suurin osa työmatkoista ajoittuu aamulla klo 6–8 välille ja iltapäivällä klo 15–17 välille. Parhaat junien lähtöajat osuivat siten näihin samoihin aikoihin. Aamulla klo 7–7.15 sai eniten vastauksia junien lähtöajoiksi Mäntsälästä Helsinkiin. Iltapäivällä junien lähtöajat klo 16–16.45 olivat suosituimpia. Vastaajista 47 % mäntsäläläisistä ja 41 % pukkilalaisista vastasi käyttävänsä junaa työ- tai opiskelumatkoillaan varmasti tai todennäköisesti. Junan käyttöön vaikuttaa eniten riittävä vuorotarjonta ja lyhyt matka-aika. Junan käyttäjistä 87 % suuntaisi matkansa Helsingin suuntaan ja 13 % Lahden suuntaan. Vastaajista 14 % käyttäisi Haarajoen asemaa ja 86 % Mäntsälän asemaa. Mäntsälän ja Haarajoen asemien välillä ilmoitti matkustavansa noin 100 vastaajaa. Mäntsälän asemalla vastasi talvella tulevansa linja-autolla 33 % Mäntsälässä asuvista ja 69 % Pukkilassa asuvista.. Kesällä linja-auton osuus oli vastaavasti 19 % ja 58 %. Oman auton käyttäjiä liityntämatkalla Mäntsälän asemalle oli noin kolmannes vastaajista. Yli 40 % vastaajista ei käyttäisi liityntäyhteyksiä junalta, noin 35 % käyttäisi Helsingissä liityntää (metro, raitiovaunu, bussi, juna), noin 10 % Vantaalla ja noin 6 % Keravalla ja Lahdessa. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista noin puolet vastasi käyttävänsä junaa muutamia kertoja vuodessa. Vain 6 % vastasi, ettei aio käyttää junaa. Junan käyttäjämääräksi Mäntsälän ja Haarajoen asemilla voidaan arvioida olevan noin 2 000–2 800 matkustajaa vuorokaudessa molemmissa suunnissa yhteensä. Säännöllisiä junan käyttäjiä tulisi Mäntsälästä ja Pukkilasta tutkimuksen mukaan yhteensä noin 800 matkustajaa.

AB - Tutkimus tehtiin postikyselyllä Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouksille. Vastausaktiivisuus oli Mäntsälässä 25 % ja Pukkilassa 15 %. Kyselylomake oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kysymykset koskivat työ- tai opiskelumatkoja ja toinen osa koski vapaa-ajan matkoja. Työ- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin saatiin yhteensä 1 679 vastausta ja ainoastaan vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin 1 759 vastausta. Työ- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista enemmistö (62 %) oli naisia. Kaikista vastaajista 74 %:lla oli omassa käytössään henkilöauto. Vastaajista 1333 mäntsäläläistä ilmoitti työpaikkansa osoitteen niin tarkasti, että se saatiin paikannettuja kartalle. Vastaajista 618 kävi töissä Helsingissä, Vantaalla 217, Keravalla 73, Järvenpäässä 158 ja Lahdessa 45. Pukkilalaisista vastaajista Helsingissä kävi töissä 34 henkilöä, Vantaalla 10, Keravalla 6 ja Lahdessa 6. Mäntsälässä asuvista vastaajista 60 % asui korkeintaan 5 kilometrin etäisyydellä Mäntsälän asemasta. Pukkilassa asuvilla matka asemalle oli 11–20 km 41 % vastaajista ja yli 20 km 59 % vastaajista. Työ- tai opiskelumatkoilla henkilöauton kulkutapaosuus oli 79 % Mäntsälässä asuvien ja 87 % Pukkilassa asuvien osalta. Suurin osa työmatkoista ajoittuu aamulla klo 6–8 välille ja iltapäivällä klo 15–17 välille. Parhaat junien lähtöajat osuivat siten näihin samoihin aikoihin. Aamulla klo 7–7.15 sai eniten vastauksia junien lähtöajoiksi Mäntsälästä Helsinkiin. Iltapäivällä junien lähtöajat klo 16–16.45 olivat suosituimpia. Vastaajista 47 % mäntsäläläisistä ja 41 % pukkilalaisista vastasi käyttävänsä junaa työ- tai opiskelumatkoillaan varmasti tai todennäköisesti. Junan käyttöön vaikuttaa eniten riittävä vuorotarjonta ja lyhyt matka-aika. Junan käyttäjistä 87 % suuntaisi matkansa Helsingin suuntaan ja 13 % Lahden suuntaan. Vastaajista 14 % käyttäisi Haarajoen asemaa ja 86 % Mäntsälän asemaa. Mäntsälän ja Haarajoen asemien välillä ilmoitti matkustavansa noin 100 vastaajaa. Mäntsälän asemalla vastasi talvella tulevansa linja-autolla 33 % Mäntsälässä asuvista ja 69 % Pukkilassa asuvista.. Kesällä linja-auton osuus oli vastaavasti 19 % ja 58 %. Oman auton käyttäjiä liityntämatkalla Mäntsälän asemalle oli noin kolmannes vastaajista. Yli 40 % vastaajista ei käyttäisi liityntäyhteyksiä junalta, noin 35 % käyttäisi Helsingissä liityntää (metro, raitiovaunu, bussi, juna), noin 10 % Vantaalla ja noin 6 % Keravalla ja Lahdessa. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista noin puolet vastasi käyttävänsä junaa muutamia kertoja vuodessa. Vain 6 % vastasi, ettei aio käyttää junaa. Junan käyttäjämääräksi Mäntsälän ja Haarajoen asemilla voidaan arvioida olevan noin 2 000–2 800 matkustajaa vuorokaudessa molemmissa suunnissa yhteensä. Säännöllisiä junan käyttäjiä tulisi Mäntsälästä ja Pukkilasta tutkimuksen mukaan yhteensä noin 800 matkustajaa.

M3 - Report

T3 - VTT Tutkimusraportti

BT - Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Rosenberg M, Britschgi V, Halonen M. Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2005. 39 p. (VTT Tutkimusraportti; No. RTE1891/05).