Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouskysely oikoradan junaliikenteestä

Marja Rosenberg, Virpi Britschgi, Minna Halonen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimus tehtiin postikyselyllä Mäntsälän ja Pukkilan kotitalouksille. Vastausaktiivisuus oli Mäntsälässä 25 % ja Pukkilassa 15 %. Kyselylomake oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kysymykset koskivat työ- tai opiskelumatkoja ja toinen osa koski vapaa-ajan matkoja. Työ- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin saatiin yhteensä 1 679 vastausta ja ainoastaan vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin 1 759 vastausta. Työ- tai opiskelumatkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista enemmistö (62 %) oli naisia. Kaikista vastaajista 74 %:lla oli omassa käytössään henkilöauto. Vastaajista 1333 mäntsäläläistä ilmoitti työpaikkansa osoitteen niin tarkasti, että se saatiin paikannettuja kartalle. Vastaajista 618 kävi töissä Helsingissä, Vantaalla 217, Keravalla 73, Järvenpäässä 158 ja Lahdessa 45. Pukkilalaisista vastaajista Helsingissä kävi töissä 34 henkilöä, Vantaalla 10, Keravalla 6 ja Lahdessa 6. Mäntsälässä asuvista vastaajista 60 % asui korkeintaan 5 kilometrin etäisyydellä Mäntsälän asemasta. Pukkilassa asuvilla matka asemalle oli 11–20 km 41 % vastaajista ja yli 20 km 59 % vastaajista. Työ- tai opiskelumatkoilla henkilöauton kulkutapaosuus oli 79 % Mäntsälässä asuvien ja 87 % Pukkilassa asuvien osalta. Suurin osa työmatkoista ajoittuu aamulla klo 6–8 välille ja iltapäivällä klo 15–17 välille. Parhaat junien lähtöajat osuivat siten näihin samoihin aikoihin. Aamulla klo 7–7.15 sai eniten vastauksia junien lähtöajoiksi Mäntsälästä Helsinkiin. Iltapäivällä junien lähtöajat klo 16–16.45 olivat suosituimpia. Vastaajista 47 % mäntsäläläisistä ja 41 % pukkilalaisista vastasi käyttävänsä junaa työ- tai opiskelumatkoillaan varmasti tai todennäköisesti. Junan käyttöön vaikuttaa eniten riittävä vuorotarjonta ja lyhyt matka-aika. Junan käyttäjistä 87 % suuntaisi matkansa Helsingin suuntaan ja 13 % Lahden suuntaan. Vastaajista 14 % käyttäisi Haarajoen asemaa ja 86 % Mäntsälän asemaa. Mäntsälän ja Haarajoen asemien välillä ilmoitti matkustavansa noin 100 vastaajaa. Mäntsälän asemalla vastasi talvella tulevansa linja-autolla 33 % Mäntsälässä asuvista ja 69 % Pukkilassa asuvista.. Kesällä linja-auton osuus oli vastaavasti 19 % ja 58 %. Oman auton käyttäjiä liityntämatkalla Mäntsälän asemalle oli noin kolmannes vastaajista. Yli 40 % vastaajista ei käyttäisi liityntäyhteyksiä junalta, noin 35 % käyttäisi Helsingissä liityntää (metro, raitiovaunu, bussi, juna), noin 10 % Vantaalla ja noin 6 % Keravalla ja Lahdessa. Vapaa-ajan matkoja koskeviin kysymyksiin vastanneista noin puolet vastasi käyttävänsä junaa muutamia kertoja vuodessa. Vain 6 % vastasi, ettei aio käyttää junaa. Junan käyttäjämääräksi Mäntsälän ja Haarajoen asemilla voidaan arvioida olevan noin 2 000–2 800 matkustajaa vuorokaudessa molemmissa suunnissa yhteensä. Säännöllisiä junan käyttäjiä tulisi Mäntsälästä ja Pukkilasta tutkimuksen mukaan yhteensä noin 800 matkustajaa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages39
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberRTE1891/05

  Cite this